Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de installatie van uw kabinet voor de nieuwe zittingsperiode

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 3)

 
Datum ontvangst: 27/09/2019 Datum publicatie: 24/10/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 24/10/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Na de verkiezingen van 26 mei 2019 en de installatie van een nieuwe regering, hebben er veranderingen plaatsgevonden in de inrichting, samenstelling en procedures van de ministeriële kabinetten.

Op deze vrijdag 27 september 2019 zou ik u, in uw hoedanigheid van lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezinsbijslagen, Openbaar Ambt, Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Filmkeuring, de volgende vragen willen stellen:

1. Wat is het totaalbedrag voor de inrichting en de renovatie van uw kantoren?
2. Wat zijn de bedragen voor de aankoop van kantoormateriaal, benodigdheden, meubilair en voertuigen voor deze nieuwe zittingsperiode?
3. Hoeveel aangewezen, contractuele en gedetacheerde werknemers zijn er, uitgesplitst naar salarisschaal en naar de volgende leeftijdsgroepen: 18-24 jaar, 25-34 jaar, 35-49 jaar, 50 jaar en ouder? Kunt u mij meer vertellen over hun functies?
4. Wat betreft de gedetacheerde medewerkers, kunt u mij hun oorspronkelijke bestuur meedelen?
5. Welke maatregelen hebt u genomen ter ondersteuning van de diversiteit in uw ministerieel kabinet?
6. Welke procedures heeft u ingesteld om mogelijke belangenconflicten binnen uw eigen kabinet te voorkomen?
 
 
Antwoord    Antwoord van Clerfayt :

Ik heb de eer u de volgende antwoorden te geven op uw vragen:

-
Vraag 1 :

Bij de GGC is geen basisallocatie voor installatie en investering voorzien.


-
Vraag 2 :

Het kabinet is volop bezig met zijn installatie; ik nodig u uit deze vraag later opnieuw te stellen.


-
Vraag 3 :

1 niveau A – Adjunct-kabinetsdirectrice (35-49 jaar) aangeduid via ministerieel besluit.


-
Vraag 4 :

Niemand werd gedetacheerd.-
Vraag 5 :

We hebben bekwame mensen aangenomen die beantwoorden aan de vereisten voor de functie die ze vervullen, zonder onderscheid op het vlak van gender, leeftijd, afkomst, sociale situatie, seksuele geaardheid, etc.
Omdat we diversiteit als een factor van prestatievermogen en rijkdom beschouwen, bevorderen we overigens de rekrutering van uiteenlopende profielen en moedigen we professionele gelijkheid aan.


-
Vraag 6 :

Wij hebben de wetgeving ter zake nauwgezet gevolgd.