Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de uitsluitingen van de IGO in Brussel sinds 1/09/2019

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 13)

 
Datum ontvangst: 15/10/2019 Datum publicatie: 15/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 13/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds 1 juli 2019 is de wetgeving inzake de IGO gewijzigd en zijn verblijfsvoorwaarden toegevoegd aan de verplichtingen waaraan de begunstigden zijn onderworpen. Om de IGO te kunnen ontvangen, moet elk verblijf van 21 dagen of meer in België en elk verblijf in het buitenland, ongeacht de duur, gemeld worden aan het gemeentebestuur.

Bovendien worden de controleprocedures nu uitgevoerd door postbodes van Bpost.

Kunt u ons, sinds de invoering van deze maatregel, het volgende meedelen:

- Hoeveel mensen ouder dan 65 jaar werden uitgesloten van hun recht op de IGO wegens het niet melden van een verblijf in België of in het buitenland?
- Hoeveel mensen ouder dan 65 jaar werden uitgesloten van hun recht op de IGO wegens afwezigheid wanneer de postbode langskwam?
 
 
Antwoord    Aangezien de federale Regering en niet de GGC bevoegd is voor deze aangelegenheid, nodig ik u vriendelijk uit uw vraag te stellen aan Mevrouw Stéphanie KOPLOWICZ, federaal Minister voor Pensioenen.