Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Good Food-strategie 2016-2020 in de rusthuizen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 16)

 
Datum ontvangst: 24/10/2019 Datum publicatie: 15/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 22/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals u weet, is Leefmilieu Brussel, wat gezonde en duurzame voeding en Good Food betreft, niet het best geplaatst om de ouderen, de sociaal kwetsbaren en de mensen met "een kwetsbaar profiel" te bereiken. Bovendien beschikt de overheidsinstelling niet over de middelen om dat te doen. In dat verband blijkt uit de tussentijdse evaluatie van de Good Food-strategie dat "het essentieel is om partnerschappen te ontwikkelen inzake communicatie over voeding, enerzijds met de spelers van de gezondheidszorg en sociale sector, anderzijds met de spelers op het terrein die projecten ontwikkelen (gemeenten, OCMW’s, maar ook kantines, restaurants, lokale spelers, thematische spelers ...).”.

In dat verband had ik jullie als leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) die gezamenlijk bevoegd zijn voor het gezondheids- en welzijnsbeleid, graag de volgende vragen gesteld voor elk van de rusthuizen waarvoor jullie bevoegd zijn:

Wat gezonde, duurzame, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige voeding betreft,

1. Welke initiatieven zijn al opgezet in de kantines en restaurants? Gelieve in het antwoord de elementen te vermelden die de consumptie van lokale kwaliteitsproducten bevorderen via onder meer korte bevoorradingsketens? Welke partnerschappen en samenwerkingsverbanden zijn tot stand gebracht?
2. Welke andere initiatieven zijn er eventueel genomen?

https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/goodfood_balans_halverwege_2016-2018.pdf, p. 25.
 
 
Antwoord    1) Welke initiatieven zijn er al genomen in de kantines en restaurants, waarbij ik u vriendelijk verzoek in uw antwoord rekening te houden met de elementen die de consumptie van hoogwaardige lokale producten aanmoedigen, onder meer via korte bevoorradingsketens? Wat zijn de partnerschappen en samenwerkingsverbanden?
Het Good Food programma voor kantines van Leefmilieu Brussel is er voor alle instellingen met een kantine, dus ook voor de rusthuizen. Dit programma omvat opleidingen, een helpdesk, verschillende hulpmiddelen zoals een seizoenskalender, affiches, praktische gids, recepten, … en het Good Food label voor kantines dat 3 niveaus heeft (1, 2 of 3 vorken). Om het Good Food-label te behalen kan de kantine een begeleiding op maat aanvragen om zich in orde te stellen voor de criteria. Daarnaast zijn er ook begeleidingen om voedselverspilling tegen te gaan of de vegetarische maaltijden te verbeteren. In het Good Food programma wordt ingegaan op alle aspecten van duurzame voeding, dus ook op lokale kwaliteitsproducten en korte keten- initiatieven. Zo wordt er jaarlijks een bezoek georganiseerd bij producenten uit de rand van Brussel voor de kantines in de opleidingscyclus en zijn er criteria in het Good Food label rond kwaliteitsvolle voeding (bio) en korte keten-initiatieven. Via het programma Duurzame Overheidsopdrachten kunnen gemeenten en OCMW’s ook opleidingen volgen om hun bestekken rond catering te verduurzamen. Er bestaat ook een helpdesk om hun daarbij te helpen. Op dit moment zijn er in het Brussels Gewest 4 rusthuizen die het Good Food label hebben: het OCMW van Sint-Agatha-Berchem (2 vorken), het OCMW van Sint-Gillis – Residentie De linden (1 vork), het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe – Residentie Koning Boudewijn (2 vorken) en Wolufacilities (Sint-Lambrechts-Woluwe) (2 vorken). Het OCMW van Sint-Agatha-Berchem volgde ook de begeleiding om hun voedselverspilling tegen te gaan. De Residentie Koning Boudewijn volgde de begeleiding om hun vegetarische gerechten te verbeteren. In 2018 waren 6 van de 127 personen die hebben deelgenomen aan de opleidingscyclus afkomstig van rusthuizen. (De cijfers van 2019 zijn nog niet bekend.) Van de 37 vragen die binnenkwamen via de helpdesk was er één vraag van een rusthuis in 2018. (De cijfers van 2019 zijn nog niet bekend.) Alle info over het Good Food programma voor kantines vindt u hier: https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/restaurant-en-grootkeukens/het-good-food-kantine-label. Specifieke partnerschappen of samenwerkingen met de rusthuizen zijn er op dit moment nog niet. Sommige rusthuizen zien elkaar 4 keer per jaar om onderling uit te wisselen. Via deze uitwisselingen wensen we in 2020 het thema ‘duurzame voeding’ aan te kaarten.
2) Welke andere initiatieven zijn er eventueel genomen?
Via de jaarlijkse Good Food projectoproep voor de gemeenten zijn er in enkele rusthuizen projecten ondersteund rond moestuinen om de bewoners van de rusthuizen en de omwonenden te sensibiliseren rond duurzame voeding (niet voor het gebruik van de groenten in de kantine).