Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de conclusies van het onderzoek "Radioscopie des maisons de repos et des maisons de repos et de soins du secteur public 2017" en de longitudinale analyse door de Fédération des CPAS wallons over de evolutie van de prijzen van de rustoorden tussen 1998 en 2018.

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 13)

 
Datum ontvangst: 28/10/2019 Datum publicatie: 14/11/2019 Referentie: B.I.V. 4 (19/20), Blz. 33
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/11/2019 Referentie: B.I.V. 4 (19/20), Blz. 39
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/11/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
06/11/2019 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
14/11/2019 Ontwikkeling Marie Nagy B.I.V. 4 (19/20) 33
14/11/2019 Tussenkomst Magali Plovie B.I.V. 4 (19/20) 38
14/11/2019 Antwoord Alain Maron B.I.V. 4 (19/20) 39
14/11/2019 Repliek Marie Nagy B.I.V. 4 (19/20) 42