Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het rapport van Bruss'Help.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 16)

 
Datum ontvangst: 04/11/2019 Datum publicatie: 14/11/2019 Referentie: B.I.V. 4 (19/20), Blz. 43
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/11/2019 Referentie: B.I.V. 4 (19/20), Blz. 50
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/11/2019 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
06/11/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
06/11/2019 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
14/11/2019 Ontwikkeling Gilles Verstraeten B.I.V. 4 (19/20) 47
14/11/2019 Tussenkomst Els Rochette B.I.V. 4 (19/20) 44
14/11/2019 Tussenkomst Juan Benjumea Moreno B.I.V. 4 (19/20) 45
14/11/2019 Antwoord Alain Maron B.I.V. 4 (19/20) 50
14/11/2019 Repliek Gilles Verstraeten B.I.V. 4 (19/20) 54