Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de kinderbijslagfondsen in Brussel.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 5)

 
Datum ontvangst: 04/11/2019 Datum publicatie: 15/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 13/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In het kader van de zesde staatshervorming werd de kinderbijslag van het Federale niveau overgeheveld naar de Gemeenschappen. In Brussel is kinderbijslag een bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Vanaf 1 januari 2020 moet de GGC zelf instaan voor het de betaling van de kinderbijslag. De eerste uitbetaling gebeurt op 8 februari 2020. De maandelijkse sommen zullen uitbetaald worden door 5 spelers: één openbaar fonds (Famiris) en vier privéfondsen (Brussels Family, Parentia, Infino en Kidslife).

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:

- Hoeveel leden heeft het openbaar kinderbijslagfonds Famiris in Brussel op dit moment?
- Hoeveel leden heeft het privékinderbijslagfonds Brussels Family in Brussel op dit moment?
- Hoeveel leden heeft het privékinderbijslagfonds Parentia in Brussel op dit moment?
- Hoeveel leden heeft het privékinderbijslagfonds Infino in Brussel op dit moment?
- Hoeveel leden heeft het privékinderbijslagfonds Kidslife in Brussel op dit moment?


 
 
Antwoord    Door alle uitbetalingsoperatoren samen wordt er in het Brussels hoofdstedelijk Gewest aan 166.354 bijslagtrekkenden (gezinnen) kinderbijslag betaalt voor in totaliteit 314.267 rechtgevende kinderen (situatie d.d. 14/11/2019).

Onderstaande tabel geeft voor elk van de Brusselse kinderbijslagfondsen weer hoeveel bijslagtrekkenden en rechtgevende kinderen het bedient

Kinderbijslagfonds

Bijslagstrekkenden

Rechtgevende kinderen

Caisse d’allocations familiales

Allocataires

Enfants bénéficiaires

Famiris

57.979

108.440

BRUSSELS FAMILY

17.775

32.762

Parentia

49.960

94.737

Infino

19.668

38.188

Kidslife

20.972

40.140

Totaal

166.354

314.267