Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming en de door de diensten van het Verenigd College getroffen maatregelen en goede praktijken op het gebied van milieubeheer

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 9)

 
Datum ontvangst: 20/12/2019 Datum publicatie: 10/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 05/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 28 oktober 2019 heb ik alle ministeriële kabinetten van de drie Brusselse regeringen (Gewest, GGC en FGC) ondervraagd over de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming (LEDO). In mijn parlementaire vraag benadrukte ik dat, met het oog op het dringende klimaatprobleem, elk concreet gebaar en elke goede praktijk ter bevordering van een verantwoorde consumptie belangrijk, zelfs doorslaggevend is in onze strijd tegen de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Ik benadrukte eveneens dat het LEDO-certificaat voor een ministerieel kabinet of een overheidsdienst bijdraagt tot de voorbeeldfunctie (verantwoordelijkheid, duurzaamheid en circulaire karakter) om het beleid, de plannen en de strategieën voor de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest concreet te ondersteunen. Zoals u weet, staat het LEDO-label, sinds maart 2018 en het herontwerp ervan, open voor elke instelling.
Naar aanleiding van de informatiesessie van 28 november 2019 voor de in aanmerking komende instellingen die een Ecodynamische aanpak wensen te volgen, wil ik vandaag, 19 december 2019, terugkomen op het bovengenoemde label alsook op de vooruitgang die de vestigingen van de diensten van het Verenigd College hebben geboekt ().
Graag wil ik van u als leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezinsbijslagen, Openbaar Ambt, Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Filmkeuring, voor ELK van de diensten van het Verenigd College het volgende weten:
1. Heeft de dienst de informatiesessie van 28 november 2019 bijgewoond?
2. Heeft de dienst zich kandidaat gesteld voor de nieuwe versie van het label "Ecodynamische Onderneming"?
3. Welke maatregelen en goede praktijken op het gebied van milieubeheer worden in de dienst getroffen, per vestiging? Hoe worden zij concreet geïmplementeerd en uitgevoerd?
Het Verenigd College beschikt over een Administratie met de naam "Diensten van het Verenigd College". Deze diensten richten zich tot honderden gewestelijke instellingen en inrichtingen die duizenden betrekkingen, gebruikers en begunstigden vertegenwoordigen.
https://www.ccc-ggc.brussels/nl/observatbru/organisatie/administratie, geraadpleegd op 19 december 2019.
 
 
Antwoord    Met het oog op goed beheer en rationalisering hebben de Diensten van het Verenigd College en Iriscare de ondersteunende diensten samengebracht. Het facilitaire management van de gebouwen hangt af van Iriscare zoals overeengekomen werd in het kader van het protocolakkoord betreffende de samenwerking tussen de Diensten van het Verenigd College en Iriscare/FAMIFED inzake de ondersteunende diensten.

De maatregelen inzake ecobeheer en het label worden door Iriscare toegepast volgens de verdeling van de overeengekomen bevoegdheden.

Het antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 6 voor Iriscare bevat alle elementen voor een gedetailleerd antwoord. Er wordt in gepreciseerd dat “Iriscare zich in zijn ontwerp van beheersovereenkomst voor 2019-2022 ertoe verbindt om het label ‘Ecodynamische Onderneming’ te bekomen tegen 31 december 2021. De kandidaatstelling zal plaatsvinden na zijn deelname aan de infosessie op 28 januari 2020.”
Zoals vermeld in het antwoord op uw vorige vraag van 9 maart 2018 over hetzelfde onderwerp, herinner ik u er overigens aan dat de goede praktijken inzake milieu worden ingevoerd bij de Diensten van het Verenigd College tijdens procedures voor bepaalde overheidsopdrachten en eveneens in de dagelijkse werking van het bestuur.
Bijvoorbeeld:
- De aankoop van ecologische en duurzame producten en materiaal;
- Het dagelijkse traject tussen de Diensten van het Verenigd College, Iriscare en de 4 kabinetten uitgevoerd door een bedrijf van fietskoeriers;
- Het bedachtzame en beperkte gebruik van de printers en de parameter recto/verso staat standaard ingesteld op de printers;
- De mogelijkheid om vegetarisch te eten tijdens evenementen of vergaderingen;
- Om het papierverbruik nog meer te verminderen, wordt momenteel de invoering van een elektronische workflow en het gebruik van een elektronisch collaboratief systeem bestudeerd.

Momenteel overleggen de Diensten van het Verenigd College en Iriscare, op niveau van het management en via werkgroepen, over elementen van ecobeheer voor gezamenlijke overheidsopdrachten, alsook voor de organisatie van het praktische beheer binnen de gebouwen en gezamenlijke activiteiten voor de twee besturen.