Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanwerving en het aandeel van Brusselaars bij de diensten van het Verenigd College

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 11)

 
Datum ontvangst: 03/01/2020 Datum publicatie: 10/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 10/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/01/2020 Ontvankelijk p.m.
10/02/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Volgens Actiris voorzag het Brussels Gewest in 2017 in zo’n 727.000 banen waarvan 48,9% was ingevuld door Vlaamse of Waalse pendelaars (respectievelijk 31,8% en 17,1%) en wierf de overheidsadministratie meer buiten de gewestgrenzen aan.
Graag wil ik u de volgende vragen stellen in verband met het personeel dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont (PBHG) voor ELK van de diensten van het Verenigd College:
Op 31 december 2019,
1. Wat is het aandeel van het PBHG (in absolute cijfers en in percentage)? Wat was dat aandeel in 2018?
2. Wat is de verdeling van het PBHG per geslacht, statuut, leeftijdscategorie, studie-/aanwervingsniveau en per gemeente van verblijf?
3. Hoeveel personen werden sinds 2018 aangeworven, per jaar? Hoeveel van die aangeworven personen verblijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (verdeling van de cijfers per geslacht, statuut, leeftijd, studie-/aanwervingsniveau en per gemeente van verblijf)?
4. Hoeveel medewerkers die de administratie hebben verlaten werden vervangen door PBHG sinds 2018 en wordt er een stijging of daling van het PBHG vastgesteld, per jaar?
5. Zijn er ten slotte door uw kabinetten specifieke denkoefeningen of acties gestart om een aantal van de reeds bestaande maatregelen te consolideren (bijvoorbeeld: aanwervingspremies) die de aanwerving van Brusselaars bevorderen? Zijn er nieuwe maatregelen ingevoerd?
 
 
Antwoord    Antwoord 1

Op 31 december 2019 hadden de Diensten van het Verenigd College 91 personeelsleden in dienst.
De verdeling tussen het in Brussel-Hoofdstad en erbuiten gedomicilieerde personeel is als volgt:

Woonplaats van de personeelseden op 31.12.2019
Brussel 47 51,65%
Buiten Brussel 44 48,35%
Totaal: 91 100,00%

Als bijlage vindt u de bijzonderheden van de uitsplitsing per geslacht, statuut, leeftijdscategorie, niveau en gemeente van verblijf voor de DVC van de GGC in tabel 1.Op 31 december 2019 had Iriscare 119 personeelsleden in dienst.

Hierbij een overzicht van het personeel van Iriscare in 2019:

Woonplaats van de personeelseden op 31.12.2019
Brussel 57 47,90%
Buiten Brussel 62 52,10%
Totaal: 119 100,00%


Woonplaats van de personeelsleden op 31.12.2018
Brussel 38 48,00%
Buiten Brussel 39 52,00%
Totaal: 75 100,00%
In 2018 hadden de Diensten van het Verenigd College 75 personeelsleden in dienst:

Hierbij een overzicht van de personeelsleden die in 2018 deel uitmaakten van het onthaalkader van Iriscare maar die een DVC-statuut hadden (Iriscare werd immers pas op 1 januari 2019 opgericht):Woonplaats van de personeelsleden op 31.12.2018
Brussel 24 48,98%
Buiten Brussel 25 51,02%
Totaal: 49 100,00%

Antwoord 2:

Als bijlage vindt u de uitsplitsing van het PBHG per geslacht, statuut, leeftijdscategorie, niveau en gemeente van verblijf voor de DVC (zie tabellen 1) en voor Iriscare (zie tabellen 2)

Antwoord 3:

In 2018 werden 16 personen aangeworven voor de DVC van de GGC. Van die 16 personen wonen er 9 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In hetzelfde jaar werden 20 personen aangeworven voor het onthaalkader van Iriscare. Van die 20 personen wonen er 7 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 2019 werden er 18 personen aangeworven voor de DVC van de GGC. Van die 18 personen wonen er 11 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In hetzelfde jaar werden 71 personen aangeworven voor Iriscare. Van die 71 personen wonen er 33 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De tabellen met de bijzonderheden (geslacht, statuut, leeftijdscategorie, niveau en gemeente van verblijf) bevinden zich ook in de bijlage (zie tabellen 3-6).


Antwoord 4:

Sinds 2018 verlieten 14 personeelsleden de DVC van de GGC waarvan 7 personen in Brussel woonden en 7 buiten Brussel.


Sinds 2018 werden 34 personeelsleden voor de administratie aangeworven, waarvan 20 personen in Brussel wonen en 14 buiten Brussel.

Sinds 2015 merkt men binnen de DVC van de GGC een toename op in het PBHG:


2015: 39,68% van het PBHG
2016: 40,00% van het PBHG
2017: 44,28% van het PBHG
2018: 48,00% van het PBHG
2019: 51,65% van het PBHG


In 2019 verlieten 3 personen Iriscare en die werden tot nu toe niet vervangen.


Antwoord 5:

In 2019 publiceerden we stelselmatig onze vacante betrekkingen op de website van de VDAB, Actiris en Brusselse verenigingen (Brusselse artsen). Daarnaast maakten we gebruik van de nationale pers en Selor.De openstaande betrekkingen in de twee administraties van de Gemeen-schappelijke Gemeenschapscommissie zijn betrekkingen voor deskundigen, wat maakt dat de gewenste profielen breed moeten worden gezocht. Er wordt evenwel gefocust op het Brusselse publiek, aangezien er meerdere vacatures geplaatst werden in media die eerder in Brussel worden gelezen.