Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de deelname van de diensten van het Verenigd College aan de Europese projectoproepen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 21)

 
Datum ontvangst: 21/02/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 09/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Om mijn informatie te vervolledigen, had ik graag een lijst gekregen van de Europese projectoproepen waaraan elk van de diensten van het Verenigd College die onder uw bevoegdheden of ministerieel toezicht valt, sinds 2019 deelneemt.

Gelieve in uw antwoord voor elke projectoproep minstens de volgende elementen te vermelden: de projectleider, het thema, de verwachte meerwaarde en het bedrag van de subsidie (met vermelding of de subsidie al dan niet "toegekend” is)?
 
 
Antwoord    Ik heb de eer u de volgende antwoorden te geven op uw vraag:

Geen enkele van de directies of diensten van de Diensten van het Verenigd College, noch Iriscare, hebben sinds 2019 deelgenomen aan Europese projectoproepen.