Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende installatie van het kabinet voor de nieuwe zittingsperiode.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 62)

 
Datum ontvangst: 19/02/2020 Datum publicatie: 04/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 04/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 27 september 2019 had ik vragen over de installatie van het kabinet voor de nieuwe zittingsperiode.

Op 13 november 2019 hebben we vernomen dat elk gewestelijke kabinet een installatiekrediet van 55.000 euro gekregen had en dat dit krediet bijvoorbeeld diende ter vernieuwing van verouderd meubilair.

Op 19 februari 2020 heb ik voor mevrouw Elke Van den Brandt (Groen) en de heer Alain Maron (Ecolo), leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, samen bevoegd voor Gezondheid en Welzijn, de volgende vragen met betrekking tot de correcte installatie van het kabinet:

Sinds 29 november 2019,

1. Zijn er uiteindelijk werken en/of verbouwingen en/of aanpassingen en/of renovaties uitgevoerd? Zo ja, wie heeft ze uitgevoerd en wat was het bedrag, post per post?

2. Naast Brussel Facilities (GOB), wie heeft geholpen bij de installatie van het kabinet (andere openbare diensten, overheidsbedrijven, consultants, anderen, ...)? Aan wie werd naast Brussel Facilities (GOB) een mandaat gegeven om te helpen?

3. Is er uiteindelijk meubilair (rollend materieel of ander) vernieuwd? Zo ja, voor welk bedrag, per post?

4. Is het installatiekrediet van 55.000 euro in 2019 volledig opgebruikt? Hebben de uitgaven de grenzen van het krediet van 55.000 euro overschreden? Zo niet, wat is dan precies het bedrag in euro dat op 31 december 2019 nog beschikbaar was? Wat met het resterende bedrag?

5. Wie is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de lokalen die deel uitmaken van het kabinet (schoonmaak, kleine diverse werkzaamheden, enz.) en wat zijn de maandelijkse kosten, post per post?

6. Is de lijst van de mandaten van de kabinetsmedewerkers doorgegeven aan de informant van de regering? Zo ja, op welke datum precies?

http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=103280&base=2, geraadpleegd op 19 februari 2020.
 
 
Antwoord    1. Naast Brussel Facilities (GOB), wie heeft u geholpen bij de installatie van uw kabinet (andere overheidsdiensten, overheidsbedrijven, consulenten, anderen, ...)? Naast aan Brussel Facilities (GOB), aan wie heeft u opdracht gegeven u daarbij te helpen?

Brussel Facilities is een instelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel Facilities is gemandateerd om te helpen bij de installatie van het kabinet op gewestelijk niveau. Voor zover wij weten, bestaat er geen equivalent van Brussel Facilities op het niveau van de administratie van de GGC. Op het niveau van de GGC is er ook geen budget voor de installatiekosten van de GGC-kabinetten.


2. Is er uiteindelijk meubilair (rollend materieel of ander) vernieuwd? Zo ja, voor welk bedrag, post per post?

Alleen het oude meubilair van het vorige kabinet wordt gebruikt.


3. Is het aan uw kabinet toegekende installatiekrediet van 55.000 euro in 2019 volledig benut? Hebben de uitgaven de grenzen van het krediet van 55.000 euro overschreden? Zo niet, wat is dan het precieze bedrag in euro's dat op 31 december 2019 nog beschikbaar was? Wat bent u van plan met het resterende bedrag te doen?

Zoals hierboven vermeld, is er voor het GGC-kabinet geen installatiekrediet toegekend in 2019.


4. Wat het onderhoud van de ruimtes en lokalen die deel uitmaken van uw kabinet betreft , wie zorgt voor het dagelijkse onderhoud van uw lokalen (schoonmaak, diverse klusjes, enz.) en wat zijn de maandelijkse kosten, post per post?

Er is geen enkele onderhoudsmedewerker aangeworven onder het personeelsbudget van de GGC.


5. Ten slotte, hebt u de lijst van de mandaten van uw kabinetsmedewerkers doorgegeven aan de informateur van de Regering? Zo ja, op welke datum precies?

De lijst zal uiterlijk eind april aan de informateur van de Regering worden overgemaakt.


http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=103280&base=2&taal=fr, geraadpleegd op 19 februari 2020.