Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende installatie van het kabinet voor de nieuwe zittingsperiode.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 22)

 
Datum ontvangst: 19/02/2020 Datum publicatie: 16/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 16/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 27 september 2019 had ik vragen over de installatie van het kabinet voor de nieuwe zittingsperiode.

Op 13 november 2019 hebben we vernomen dat elk gewestelijke kabinet een installatiekrediet van 55.000 euro gekregen had en dat dit krediet bijvoorbeeld diende ter vernieuwing van verouderd meubilair.

Op 19 februari 2020 heb ik voor de heren Sven Gatz (Open VLD) en Bernard Clerfayt (DéFI)), leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, samen bevoegd voor gezinsbijslagen, openbaar ambt, financiën, begroting, externe betrekkingen en filmkeuring, de volgende vragen met betrekking tot de correcte installatie van het kabinet:

Sinds 24 oktober 2019,

1. Zijn er uiteindelijk werken en/of verbouwingen en/of aanpassingen en/of renovaties uitgevoerd? Zo ja, wie heeft ze uitgevoerd en wat was het bedrag, post per post?

2. Naast Brussel Facilities (GOB), wie heeft geholpen bij de installatie van het kabinet (andere openbare diensten, overheidsbedrijven, consultants, anderen, ...)? Aan wie werd naast Brussel Facilities (GOB) een mandaat gegeven om te helpen?

3. Is er uiteindelijk meubilair (rollend materieel of ander) vernieuwd? Zo ja, voor welk bedrag, per post?

4. Is het installatiekrediet van 55.000 euro in 2019 volledig opgebruikt? Hebben de uitgaven de grenzen van het krediet van 55.000 euro overschreden? Zo niet, wat is dan precies het bedrag in euro dat op 31 december 2019 nog beschikbaar was? Wat met het resterende bedrag?

5. Wie is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de lokalen die deel uitmaken van het kabinet (schoonmaak, kleine diverse werkzaamheden, enz.) en wat zijn de maandelijkse kosten, post per post?

6. Is de lijst van de mandaten van de kabinetsmedewerkers doorgegeven aan de informant van de regering? Zo ja, op welke datum precies?

http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=103280&base=2, geraadpleegd op 19 februari 2020.
 
 
Antwoord    In antwoord op uw vraag deel ik u mee dat, in tegenstelling tot wat u in uw vraag vermeldt, wij binnen de GGC, geen investerings-, noch installatiebudget hebben.