Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inventaris van de begunstigden van subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 63)

 
Datum ontvangst: 09/03/2020 Datum publicatie: 04/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 04/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2020 Ontvankelijk p.m.
04/05/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Op 16 september 2019 heb ik u een vraag gesteld over de inventaris van de begunstigden van subsidies (sinds 2018) die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen en u hebt die op 6 november 2019 beantwoord. Zie: http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=103252&montitre&base=2

Vandaag, 9 maart 2020, wens ik u, om mijn opdracht van controle van het Verenigd College zo goed en zorgvuldig mogelijk te blijven uitvoeren, de volgende vragen te stellen:
1. Kunt u de vorige inventaris die u in uw antwoord van 6 november 2019 hebt bezorgd aanvullen met de laatste toegekende subsidies voor het jaar 2019?

2. Welke zijn, op 29 februari 2020, per sector, de begunstigden en de bedragen van de toegekende subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen, met voor elke begunstigde: dossiernummer, naam van de begunstigde, rechtsvorm, naam van het project, toegekend(e) bedrag(en), datum van het/de toegekend(e) bedrag(en)?
 
 
Antwoord    Wat de Diensten van het Verenigd College betreft, zijn de gegevens aangevuld in de tabel in bijlage. De vastleggingen worden vermeld tot en met 26 maart.