Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het nieuwe coronavirus of Covid-19 en de impact ervan op het aantal beschikbare chronische bedden in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 82)

 
Datum ontvangst: 11/03/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 04/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Momenteel wordt de wereld geconfronteerd met de dreiging van een nieuw coronavirus: Covid-19 (met al meer dan 113.672 besmette personen (1)).

Hier in België zitten we sinds 1 maart 2020 in fase 2 van het risicobeheersplan van de FOD Volksgezondheid en volgens een telefoontje dat ik net heb gepleegd op dinsdag 10 maart 2020 naar het nummer 0800 14 689 (
https://www.info-coronavirus.be/nl/) zijn er al 239 mensen besmet. In deze fase wordt gewerkt aan het minimaliseren van de verspreiding van Covid-19 (2). In het slechtste geval wordt geschat dat 850.000 mensen in België besmet zouden kunnen worden met Covid-19 (3).

Graag een antwoord op de volgende vragen:

- Gezien de huidige context op 10 maart 2020 en met betrekking tot de "chronische" bedden (
4) die beschikbaar zijn in de Brusselse ziekenhuizen en andere gezondheidsdiensten die onder uw bevoegdheid of toezicht staan, hoeveel "chronische" bedden zijn er op dit moment beschikbaar? Hoeveel bedden zijn er beschikbaar "voor cardio-pulmonaire aandoeningen"? Zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voldoende bedden voor intensieve zorgen en beademingstoestellen beschikbaar? Zo niet, welke preventieve maatregelen worden op dit moment genomen om een eventueel tekort op te vangen?


1 WHO,
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd, geraadpleegd op 10 maart 2020.
2
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_epidemie-de-covid-19-la-belgique-passe-en-phase-2-qu-est-ce-que-ca-signifie-concretement?id=10445050, geraadpleegd op 2 maart 2020.
3
https://www.lalibre.be/debats/opinions/coronavirus-sans-mesures-de-precaution-drastiques-on-risque-d-avoir-850-000-personnes-infectees-et-50-000-morts-en-belgique-5e5cf60f9978e23106a0bfd9, geraadpleegd op 2 maart 2020.
4 ‘Chronische’ bedden zijn bedden bestemd voor een langere ziekenhuisopname of voor patiënten die een chronische behandeling nodig hebben: bv. bedden voor geriatrie (index G), revalidatie (index S1 voor cardio-pulmonaire aandoeningen, S2 voor locomotorische aandoeningen, S3 voor neurologische aandoeningen, S5 voor chronische polypathologieën en S6 voor psychogeriatische aandoeningen), palliatieve zorg (index S4). Bron: FOD Volksgezondheid, “Blikvanger gezondheidszorg (editie 2019),
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/blikvanger_gezondheidszorg_az_v10.pdf, blz. 9, geraadpleegd op 10 maart 2020.
 
 
Antwoord    Het begrip ‘chronisch bed’ is niet erg duidelijk. In de ziekenhuisreglementering hebben we het eerder over ‘ziekenhuisbedden voor revalidatie’. Dit is de bedindex ‘Sp’.

In bijlage 1 vindt u een gedetailleerd overzicht van de erkende Sp-bedden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 10 maart 2020.

In totaal beschikken we in Brussel dus over 739 erkende Sp-revalidatiebedden.

Daarvan zijn er 74 bedden voor cardiopulmonaire revalidatie.

Wat de bedden op de afdelingen intensieve verzorging betreft, hebben we er waarschijnlijk genoeg, zonder rekening te houden met het feit dat, zodra het ziekenhuisnoodplan in werking treedt, de ziekenhuizen extra bedden zullen moeten creëren. We beschikken over 265 bedden om COVID-19-patiënten op de afdeling intensieve verzorging op te vangen.
Wat de beademingstoestellen betreft, hebben we er 280.

Als deze capaciteiten worden overschreden, is er voorzien in een regulering en een verdeling van de patiënten over het hele grondgebied. Dit zal worden beheerd door de federale overheid.

Bijlage 1: overzicht van de erkende Sp-bedden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 10 maart 2020