Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de opwaardering van de thuisverzorgers en de gezinshelpers.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 106)

 
Datum ontvangst: 03/04/2020 Datum publicatie: 16/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens de pers zou de Waalse Regering hebben beslist de status van personen die werkzaam zijn in de sector van de gezinshulp en de thuiszorg op te waarderen van die van een arbeider tot die van een bediende.

Deze beslissing houdt uiteraard een erkenning in van deze werknemers - bijna 95% van hen zijn vrouwen in Wallonië - die zich sterk inzetten tijdens de gezondheidscrisis die we doormaken.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Ten eerste, zijn besprekingen aan de gang binnen het Verenigd College om dezelfde beslissing te nemen op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

- In voorkomend geval, op hoeveel personen zou deze maatregel betrekking hebben?

- Wallonië heeft via deze beslissing om de status op te waarderen ook gekozen voor een loonsverhoging voor werknemers in de thuiszorg en de gezinshulp. Zou een dergelijke beslissing toepasbaar zijn, en zijn besprekingen aan de gang om ze ten uitvoer te leggen in onze hoofdstad?

- Kan u ons tot slot een overzicht geven van de verschillende maatregelen die sinds het verschijnen van COVID-19 in de hoofdstad betreffende deze sector zijn genomen, met inbegrip van steun voor deze sector?
 
 
Antwoord    Op dit moment zijn er binnen het Verenigd College nog geen concrete maatregelen genomen op dit gebied. Gezinshulpen hebben het statuut van arbeider gedurende hun hele loopbaan. Bij de FGC, echter, verkrijgen gezinshulpen het statuut van bediende na twee jaar anciënniteit.

Als de GGC zou beslissen om dezelfde maatregel toe te passen, zou dit betrekking hebben op ongeveer 100 personen.

De subsidiëringswijze van de functies van gezinshulp (of huishoudhulp) door het Verenigd College/Iriscare garandeert geen rechtstreekse tussenkomst op het niveau van de bezoldiging van de medewerkers. Iriscare garandeert de diensten een vast uurtarief voor de financiering van hun werkingskosten, dat overeenkomt met hun respectieve werkelijke werkuren. Het is aan de diensten om het forfait door te berekenen in de verloning van hun respectieve werknemers. Voor het lopende begrotingsjaar werkt het College aan maatregelen om de salarissen van de werknemers te verhogen, op basis van voorstellen van de organen van Iriscare:

- voor de gezinshulpen: afstemming op het FGC-tarief, verhoging met 1 euro per uur en 2% indexering (0,56 euro);
- voor huishoudhulpen: aanpassing van 3 euro per uur, 2% indexering (0,45 euro) en afstemming op het FGC-tarief (verhoging met 4,5 euro per uur).

Wat de thuisoppasdiensten betreft, is de tussenkomst van Iriscare tot nu toe beperkt gebleven tot facultatieve subsidies. In 2020 is een budget van 204.000 euro voorzien voor de subsidiëring van één enkele vzw (Gammes). Om een echte subsidiëring van de vzw mogelijk te maken en de thuishulpdiensten in staat te stellen dit soort prestaties aan te bieden, moet het budget worden verhoogd. Een besluit van het Verenigd College wordt momenteel opgesteld en zal door het Verenigd College worden besproken. Het besluit strekt ertoe een organieke subsidiëring van vzw’s mogelijk te maken die vanaf 2021 thuisoppasdiensten moeten aanbieden.

Stand van zaken betreffende de verschillende maatregelen die met betrekking tot deze sector zijn genomen - met inbegrip van de steun voor deze sector - sinds het verschijnen van COVID-19 in de hoofdstad:

- Terbeschikkingstelling van chirurgische maskers door Irsicare
- Behoud van de subsidie, dus van de bezoldiging, ondanks het feit dat er niet of minder wordt gepresteerd vanwege de annuleringen van de aanvragen door de begunstigden
- Compensatie van het inkomstenverlies via het aandeel van de begunstigden
- Tussenkomst ter compensatie van de extra kosten die voortvloeien uit de reorganisatie van de activiteit van de diensten