Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de levering van mondmaskers aan Famiris.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 25)

 
Datum ontvangst: 14/05/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 16/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op het adres van Famiris in de Trierstraat werden de afgelopen weken mondmaskers geleverd. Getuigen spreken van minstens twee leveringen met voertuigen van de civiele bescherming en begeleid door een militair escorte. Het zou gaan over grote hoeveelheden.

Kan u mij dit bevestigen en nadere details mededelen?

Graag had ik een antwoord op volgende vragen:

- Op welke datums werden mondmaskers op het adres van Famiris geleverd?

- Over welke hoeveelheden en types gaat het?

- Wie is de uiteindelijke bestemmeling van deze maskers?

- Wat is de rol van Famiris of van de infrastructuur van Famiris hierin?

- Hoe en aan wie werd deze uitrusting geleverd?

- Wie heeft deze uitrusting betaald?

- Wie heeft deze uitrusting besteld?
 
 
Antwoord    Op welke datums werden mondmaskers op het adres van Famiris geleverd? Over welke hoeveelheden en types gaat het?

Op de volgende data werden chirurgische maskers vanuit het federale niveau op het adres van Famiris door het ministerie van Defensie of de Civiele bescherming geleverd.

Datum

Aantal

23 maart 2020

400.000

25 maart 2020

720.000

3 april 2020

51.800

8 april 2020

381.570

28 april 2020

1.000.000
Wie is de uiteindelijke bestemmeling van deze maskers?

Deze maskers werden onder meer verdeeld onder rusthuizen, rust- en verzorgingshuizen, instellingen voor mindervaliden, psychiatrische verzorgingstehuizen, instellingen voor mentale gezondheid, revalidatie-instellingen en daklozencentra.


Wat is de rol van Famiris of van de infrastructuur van Famiris hierin?

Famiris is het publiek kinderbijslagfonds en is een dienst van Iriscare, de bicommunautaire instelling van openbaar nut die instaat voor de sociale bescherming van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Iriscare is in het kader van de COVID-crisis aangeduid door het Verenigd College voor de aankoop en verdeling van medisch beschermingsmateriaal dat bestemd is voor de Brusselse zorginstellingen en -dienst.

Famiris is gehuisvest in het gebouw van Iriscare. Om de mondmaskers naar de verdeelruimte te brengen, werd de toegang van Famiris tot het gebouw gebruikt zolang het bezoekersonthaal gesloten was. Sinds 12 mei gebeuren de leveringen enkel via de koer van het gebouw van Iriscare, gevestigd op de hoek van de Trierstraat en de Belliardstraat.


Hoe en aan wie werd deze uitrusting geleverd?

De mondmaskers werden door de FOD Volksgezondheid geleverd met logistieke ondersteuning van het Ministerie van Defensie en de Civiele bescherming.


Wie heeft deze uitrusting betaald? Wie heeft deze uitrusting besteld?

Iriscare heeft het materiaal besteld en betaald met de door het Verenigd College toegekende middelen.