Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de invoering van contactopsporing (tracing) in het kader van de versoepeling van de maatregelen

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 124)

 
Datum ontvangst: 14/05/2020 Datum publicatie: 26/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 24/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/05/2020 Ontvankelijk p.m.
24/06/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In het kader van de versoepeling van de coronamaatregelen moeten de deelgebieden een systeem van contactopsporing (tracing) organiseren. In dat verband hebt u een overeenkomst gesloten met de autonome vereniging van ziekenfondsen (Solidaris, christelijk ziekenfonds, onafhankelijke ziekenfondsen, liberaal ziekenfonds en neutrale ziekenfondsen).

Het blijkt dat verschillende soorten werknemers zullen bijdragen aan dat systeem, dat bestaat uit een callcenter van 170 medewerkers en een team van 65 personen op het terrein om de mensen te bereiken die niet per telefoon gecontacteerd konden worden.

Om die opdracht tot een goed einde te brengen, hebt u aangegeven dat de Brusselse autoriteiten:
- de beschikbare personen bij de administraties hebben omgeschoold,
- een beroep hebben gedaan op de ziekenfondsen,
- die zelf een beroep hebben gedaan op de operator N-Allo die op zijn beurt een beroep heeft gedaan op de callcenter-operator N-Allo, dochteronderneming van Engie, om de geplande taken op zich te kunnen nemen.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

- Van die 170 technici in het callcenter en 65 gezondheidsmedewerkers op het terrein,

○ Wat de voor deze contactopsporingstaak gedetacheerde ambtenaren betreft:
§ Hoeveel ambtenaren zijn er gedetacheerd?
§ Uit welke diensten komen de werknemers? Wordt voor vervanging gezorgd voor de taken in verband met hun oorspronkelijke functie?
§ Voor welke periode zijn zij gedetacheerd voor deze contactopsporingstaak?
§ Voor welke taken zijn zij gedetacheerd? Hoeveel dragen bij aan de callcenters? Hoeveel als coach om de medewerkers die de burgers opbellen te begeleiden? Hoeveel als medewerkers die rechtstreeks de burgers opbellen? Hoeveel als medewerkers die deelnemen aan de opsporing op het terrein? Hoeveel zijn ter beschikking gesteld voor andere taken en welke?

○ Wat de medewerkers van de ziekenfondsen betreft:
§ Hoeveel medewerkers van de ziekenfondsen zijn ter beschikking gesteld?
§ Behouden die medewerkers hun oorspronkelijke arbeidsovereenkomst met de ziekenfondsen?
§ Voor welke periode zijn zij ter beschikking gesteld voor deze contactopsporingstaak?
§ Voor welke taken zijn zij ter beschikking gesteld? Hoeveel dragen bij aan de callcenters? Hoeveel als coach om de medewerkers die de burgers opbellen te begeleiden? Hoeveel als medewerkers die rechtstreeks de burgers opbellen? Hoeveel als medewerkers die de deelnemen aan de opsporing op het terrein? Hoeveel zijn ter beschikking gesteld voor andere taken en welke?

○ Wat de medewerkers van het bedrijf N-Allo betreft:
§ Hoeveel medewerkers van het bedrijf N-Allo nemen deel aan de contactopsporing?
§ Voorziet het akkoord dat werd gesloten tussen de Brusselse regering en de ziekenfondsen, die zelf een beroep hebben gedaan op een andere speler, in voorwaarden inzake het soort contract dat met de medewerkers wordt gesloten? § Voorwaarden voor minimumloon? Voorwaarden voor minimum- of maximumduur van het contract?
§ Voor welke taken worden de medewerkers van het bedrijf N-Allo ingezet? Hoeveel dragen bij aan de callcenters? Hoeveel als coach om de medewerkers die de burgers opbellen te begeleiden? Hoeveel als medewerkers die rechtstreeks de burgers opbellen? Hoeveel als medewerkers die deelnemen aan de opsporing op het terrein? Hoeveel zijn ter beschikking gesteld voor andere taken en welke?

- Eind april 2020 bestond de Inspectiedienst Hygiëne, die de opsporingscentra moet coördineren, uit een cel van 10 medewerkers. U kondigde aan dat die cel versterkt zou worden. Hoeveel personen zijn aangeworven of zullen worden aangeworven om die taak te vervullen?
 
 
Antwoord    Met betrekking tot de ambtenaren die voor het contactonderzoek zijn gedetacheerd

Veertien ambtenaren van de SPFB zijn opgeleid voor het callcenter niveau 1. Ze hebben gewerkt van 13 tot 20 mei. Ze zijn nu gedemobiliseerd vanwege het huidige lage aantal oproepen.


Met betrekking tot de medewerkers van de ziekenfondsen en het bedrijf N-Allo:

De bijgevoegde tabel (bijlage 1) geeft een overzicht van het personeelsbestand voor de verschillende functies in het kader van het contactonderzoek door het callcenter en de veldbezoeken.

Het door de ziekenfondsen gedetacheerde personeel behoudt zijn huidige arbeidsovereenkomst. De duur van de detachering is afhankelijk van de evolutie van het aantal oproepen, de tijd die nodig is om dit personeel te vervangen door uitzendkrachten en de hervatting van de hoofdactiviteiten.

De overeenkomst tussen de GGC en de ziekenfondsen bevat geen voorwaarden met betrekking tot het type arbeidsovereenkomst, de minimumvergoeding of de duur van de overeenkomst.

De door N-Allo aangeworven callcentermedewerkers hebben een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van drie maanden.

Het is nuttig te verduidelijken dat het aantal medewerkers per type evolueert in de tijd naargelang de prognoses van de te verwerken volumes. De bijgevoegde informatie bevat de planning voor half juni.

Daarnaast is een deel van het personeel dat door de ziekenfondsen ter beschikking wordt gesteld, door die ziekenfondsen aangeworven als uitzendkracht. Daartoe heeft de personeelsdienst van de DVC meer dan honderd kandidaturen van Actiris behandeld en vervolgens doorgegeven aan de ziekenfondsen.


Gezondheidsinspectiedienst, belast met de coördinatie van de centra voor contactonderzoek:

Voor de crisis in verband met de COVID-19-epidemie bestond de cel uit vier personen: een arts-inspecteur en drie verpleegkundigen. De cel is vervolgens geleidelijk aan versterkt met de volgende profielen:

- 1 VTE externe manager voor de coördinatie.
- 3 artsen, van wie 1 van de DVC en 2 van Iriscare. Hun werktijd binnen de cel is afhankelijk van de behoeften.
- 1 VTE administratief medewerker van de DVC.
- verschillende verpleegkundigen en maatschappelijk werkers van de DVC (directie ‘Controle’), ingeschakeld volgens de behoeften.
- 0,5 VTE externe arts voor het proeflezen van de 'handleidingen' (interne richtlijnen voor het contactonderzoek voor de verschillende collectiviteiten).

Buiten de cel zijn verschillende extra personen aangeworven om het systeem te vervolledigen, in het bijzonder om vragen van residentiële en niet-residentiële collectiviteiten te beantwoorden en om de afstemming met de actoren op het terrein te verzekeren: projectmanagers, callmedewerkers, verpleegkundigen, enz.

Zij werken nauw samen met de cel.