Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de verplichte inburgering in Brussel.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 27)

 
Datum ontvangst: 25/05/2020 Datum publicatie: 11/06/2020 Referentie: B.I.V. 16 (19/20), Blz. 6
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/06/2020 Referentie: B.I.V. 16 (19/20), Blz. 12
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/05/2020 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
27/05/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
27/05/2020 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
11/06/2020 Ontwikkeling Gilles Verstraeten B.I.V. 16 (19/20) 6
11/06/2020 Tussenkomst Marie Lecocq B.I.V. 16 (19/20) 9
11/06/2020 Tussenkomst Els Rochette B.I.V. 16 (19/20) 10
11/06/2020 Tussenkomst Viviane Teitelbaum B.I.V. 16 (19/20) 11
11/06/2020 Antwoord Alain Maron B.I.V. 16 (19/20) 12
11/06/2020 Repliek Gilles Verstraeten B.I.V. 16 (19/20) 16
11/06/2020 Repliek Marie Lecocq B.I.V. 16 (19/20) 17
11/06/2020 Repliek Els Rochette B.I.V. 16 (19/20) 17
11/06/2020 Repliek Viviane Teitelbaum B.I.V. 16 (19/20) 18