Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de kinderbijslag en de extra toelagen.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 4)

 
Datum ontvangst: 25/05/2020 Datum publicatie: 07/07/2020 Referentie: B.I.V. 18 (19/20), Blz. 17
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 07/07/2020 Referentie: B.I.V. 18 (19/20), Blz. 19
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/05/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
27/05/2020 Verwijzing commissie Algemene Bicommunautaire Zaken Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
07/07/2020 Ontwikkeling Gilles Verstraeten B.I.V. 18 (19/20) 17
07/07/2020 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 18 (19/20) 19
07/07/2020 Repliek Gilles Verstraeten B.I.V. 18 (19/20) 21