Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de levering van tablets in de Brusselse RH en RVH.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 138)

 
Datum ontvangst: 04/05/2020 Datum publicatie: 01/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 30/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 30 april 2020 kondigde u via een persbericht en in samenwerking met uw evenknie van het Gewest belast met digitale transitie aan dat tablets zouden geleverd worden in de rusthuizen en de rust- en verzorgingshuizen in het Brussels Gewest om de eenzaamheid van de bewoners te verhelpen.

Deze verdeling maakt ook deel uit van de strijd tegen het zogenaamde "wegglijden", en maakt de lockdown in meerdere opzichten draaglijker voor deze bewoners.

Graag een antwoord op volgende vragen ter zake:

- Hoewel de doelstelling uiteraard lovenswaardig is, moet er ook voor worden gezorgd dat het personeel van de RH en RVH over de middelen beschikt om met elke bewoner een minimum aan tijd door te brengen, zodat er contact met de buitenwereld kan worden gelegd. Zal het personeel in dit opzicht worden versterkt in termen van aantallen, al was het maar door vrijwilligers op te roepen voor deze specifieke opdracht?

- Werden er naar het voorbeeld van het initiatief van Molengeek om laptops uit te delen aan leerlingen van de middelbare scholen, partnerschappen aangegaan om de tablets op te halen en zo ja, welke?
 
 
Antwoord    Iriscare heeft de instellingen een lijst van vrijwilligers ter beschikking gesteld. Dit hield niet specifiek verband met de levering van de tablets: de ROB’s en RVT’s die versterking wilden, konden een beroep doen op de vrijwilligers van deze lijst, die door Iriscare voortdurend werd bijgewerkt.

Daarnaast heeft Iriscare ervoor gezorgd dat het personeel toegang had tot een startersgids voor het gebruik van de tablets, in het Frans en Nederlands. Deze gebruikershandleiding bevat visuals en stap-voor-stap uitleg om de autonomie van het personeel dat het gebruik van de tablets begeleidt, te kunnen garanderen.

Iriscare heeft Molengeek 15 gebruikte laptops bezorgd.

Tot nu toe zijn er geen plannen geweest om informaticamateriaal in te zamelen.