Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de samenstelling van de gewestelijke taskforce voor bescherming.

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 146)

 
Datum ontvangst: 15/06/2020 Datum publicatie: 10/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 02/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Nationale Veiligheidsraad (NVR) van maandag 27 april is overgegaan tot de oprichting van een gewestelijke taskforce inzake beschermingsuitrusting. Deze gewestelijke taskforce bestaat uit uw kabinet, dat van de heer Vervoort, de diensten van het Verenigd College en van sommige besturen en instellingen van gewestelijk belang (Brussel Preventie en Veiligheid, Hub.brussels, Citydev, Iriscare, enz.).

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Kunt u aangeven hoeveel mensen in totaal aan deze taskforce werden toegewezen? Fulltime of parttime?

- Kunt u aangeven hoeveel mensen elke deelnemer aan deze taskforce fulltime heeft ingezet (ministeriële kabinetten, diensten van het college, besturen, instellingen van gewestelijk belang)? Voor welke periode?

- Heeft deze gewestelijke taskforce ook de diensten ingeschakeld van externe consultants die gespecialiseerd zijn in crisisbeheer en/of gezondheidsbeheer? Zo ja, kunt u ons dan details geven? Hoeveel medewerkers? Gedurende welke periode? Om welke redenen werd het nodig geacht hun diensten in te schakelen?
 
 
Antwoord    Er bestaat inderdaad een gewestelijke taskforce “beschermingsmateriaal” die op initiatief van het kabinet van de minister-president, de heer Vervoort, bijeen kan komen.

Wij nodigen u dan ook uit om uw vragen met betrekking tot het beheer van de taskforce tot hem te richten.