Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de stand van zaken over de tweetalige dienstverlening in de Brusselse wachtdiensten.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 79)

 
Datum ontvangst: 22/06/2020 Datum publicatie: 09/07/2020 Referentie: B.I.V. 19 (19/20), Blz. 41
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 09/07/2020 Referentie: B.I.V. 19 (19/20), Blz. 44
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/06/2020 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
24/06/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
24/06/2020 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
09/07/2020 Ontwikkeling Gilles Verstraeten B.I.V. 19 (19/20) 42
09/07/2020 Antwoord Alain Maron B.I.V. 19 (19/20) 44
09/07/2020 Repliek Gilles Verstraeten B.I.V. 19 (19/20) 45