Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het verslag van Artsen zonder Grenzen over haar interventie in rusthuizen en het plan van Iriscare met het oog op een tweede golf van COVID-19.

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 167)

 
Datum ontvangst: 22/07/2020 Datum publicatie: 02/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 08/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De omzendbrief met instructies aan de door de GGC erkende en gesubsidieerde rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen inzake de preventie/reactie op een eventuele tweede golf van COVID-19 werd op 16 juli verspreid.

Kunt u de volgende vragen over dit onderwerp beantwoorden:

- Werden Artsen zonder Grenzen en andere actoren uit het maatschappelijk middenveld die tijdens de crisis in de rusthuizen actief waren, geraadpleegd voor het opstellen van dit plan?

- In detail, welke verschillende partners waren betrokken bij het opstellen van dit plan?

- Wanneer is het proces begonnen? Hoeveel overlegvergaderingen waren nodig om dit plan uit te werken?

- Wie is op het niveau van de GGC en Iriscare verantwoordelijk voor de controle en de ondersteuning inzake de uitvoering van dit plan in de rusthuizen/rust- en verzorgingstehuizen?
 
 
Antwoord    De partners waarmee we tijdens deze gezondheidscrisis samenwerken, werden geraadpleegd om de belangrijkste elementen te identificeren die deze circulaire moest omvatten.

Uiteraard werd er rekening gehouden met de aanbevelingen van AZG die zijn opgenomen in haar verslag.

De samenwerking met deze actoren wordt overigens voortgezet.

Zo hebben we onder meer in samenwerking met het Belgische Rode Kruis, de Federatie van Medische Huizen en ABBET vzw een aanbod aan steunmaatregelen opgesteld waarop instellingen en hun personeelsleden een beroep kunnen doen.

Zoals voor elke circulaire, werd ook over de circulaire betreffende de tweede golf vooraf overlegd met de belangrijkste actoren in vervand met de Brusselse rusthuizen, waarbij de circulaire naar aanleiding van dit overleg werd aangepast.

Onze kabineteen en Iriscare hebben de sector geraadpleegd via de belangrijkste federaties van rusthuizen en de representatieve werknemersorganisaties, te weten:

- GIBBIS (non-profitsector);

- Femarbel - ferubel (commerciële sector) ;

- Brulocalis en de Federatie van OCMW's (openbare sector) ;

- de Diensten van het Verenigd College;

- de werknemersorganisaties.

De actieplannen van de rusthuizen waarin de maatregelen die tijdens een crisis moeten worden genomen worden geconsolideerd, zullen worden onderzocht en opgevolgd door de cel die binnen de administratie van Iriscare werd opgericht om de instellingen, indien nodig, de nodige ondersteuning te kunnen bieden.

Inmiddels werd de circulaire al aangevuld met een model van actieplan en een model van samenwerkingsovereenkomst met een ziekenhuis.

De laatste versie vindt u op www.iriscare.brussels.