Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende situatie en follow-up van de Covid-19-epidemie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 176)

 
Datum ontvangst: 07/08/2020 Datum publicatie: 07/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/08/2020 Ontvankelijk p.m.
18/09/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    De Gewestelijke Veiligheidsraad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarin de gewestelijke overheden en de burgemeesters van de 19 gemeenten zitten, is op donderdag 6 augustus bijeengekomen, omdat het aantal besmettingen met het coronavirus in Brussel aan het stijgen was. In zijn conclusies tijdens de persconferentie na afloop van de Veiligheidsraad riep minister-president Rudi Vervoort op tot waakzaamheid zonder aan de alarmbel te trekken en leek hij naar een status-quo te streven.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Minister-president Rudi Vervoort sprak vrij geruststellende taal over de situatie tijdens de persconferentie na afloop van de Veiligheidsraad, maar gaf wel toe dat er "clusters" bestonden in het Gewest, maar dat ongeveer 60% van de positieve gevallen niet kon worden gelinkt aan die "clusters". Welke clusters/haarden waren bekend ten tijde van de vergadering van de Veiligheidsraad van 6 augustus? Kunt u thans een update geven van de situatie? Is er een toename of afname van het aantal besmettingshaarden in het Gewest? Zo ja, welke? Welke maatregelen worden getroffen om op de clusters te anticiperen of ze in te dijken?

- Tot slot was volgens de toenmalige situatie van de epidemie in Brussel (6 augustus) het merendeel van de positieve gevallen te vinden in de leeftijdsgroep 20-49 jaar en vooral bij jongeren van minder dan 30 jaar. Kunt u de recentste cijfers over de Covid-19-besmettingen in het Brussels Gewest bezorgen, met een uitsplitsing per leeftijdsgroep, geslacht en locatie (gemeente)? Kunt u ze op chronologische en evolutieve wijze presenteren voor en na midden maart 2020?
 
 
Antwoord    Op 6 augustus werden voor de laatste zeven dagen in het Brusselse Gewest negen clusters buiten de privésfeer geïdentificeerd en bevestigd in specifieke gemeenschappen, ondernemingen of instellingen. Van 6 augustus tot 26 augustus werden 33 bijkomende clusters geïdentificeerd, opnieuw buiten de privésfeer (SCR-OST cijfers). Familieclusters vormen de meerderheid van de uitbraken en worden door middel van test en tracering via het callcenter opgevolgd. Op enkele uitzonderingen na was de tussenkomst van de gezondheidsinspectiedienst van de DVC niet nodig. Enkele specifieke gebeurtenissen liggen aan de basis van deze besmettingen: feesten, begrafenissen, maaltijden, ...


De clusters worden geïdentificeerd op basis van informatie die door Sciensano verzameld wordt en op basis van de meldingen van artsen, gemeentelijke overheden of collectiviteiten zoals MRS/WZC, IBW, PVT, ..., met inbegrip van de meldingen via de wachtdienst voor gezondheidsinspectie die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is. De gegevens worden ook kruiselings vergeleken aan de hand van de geografische coördinaten en de namen van de bevestigde gevallen of contacten die door het callcenter zijn geïdentificeerd om hypotheses van epidemie-uitbraken te ontwikkelen waaruit preventie-, bewustmakings- en opvolgingsacties worden opgezet met het netwerk van de 19 gemeentelijke "SPOC's". Op deze manier zijn specifieke gemeenschappen geïdentificeerd die in het bijzonder zijn getroffen. Er zijn succesvolle acties ondernomen met de gemeentelijke overheden en de betrokken actoren in het veld.

In samenwerking met andere administratieve diensten of mensen van het terrein is er recurrent overleg met het oog op de opvolging van de collectiviteiten.
Er werd ook een systeem van mobiele interventieteams ("Outbreak Support Team") ontwikkeld. Zij komen tussen op het terrein bij moeilijke situaties.

De indeling naar leeftijdsgroep, geslacht en plaats (gewest en gemeente) is beschikbaar op de Epistat-module van Sciensano, met telkens een vertraging van enkele dagen. Deze tool is voor iedereen toegankelijk (https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html en https://epistat.wiv-isp.be/covid/).
U vindt in de bijlage enkele uittreksels van deze gegevens die beantwoorden aan uw vragen.
Om het aantal gevallen en de chronologische evolutie beter te begrijpen, moet men rekening houden met de wijzigingen in de gevalsdefinitie die de criteria bepaalt om een persoon te testen. Deze gevalsdefinitie is in de loop van de maanden geëvolueerd ten gevolge van nieuwe wetenschappelijke gegevens, de discussies onder experten en de uitbreiding van de testcapaciteit in België. Over het algemeen was een positief geval in maart een ernstig ziek persoon die was opgenomen in het ziekenhuis. In mei kon het ook een mild geval zijn en sinds juni kan een bevestigd geval een volledig asymptomatisch persoon zijn doordat ook de contacten van een patiënt worden getest. Rekening houden met de curve van de maand maart om de omvang van de golven te vergelijken is aldus weinig zinvol.


Andere indicatoren laten toe de epidemie te monitoren, zoals het aantal nieuwe ziekenhuisopnames, het aantal nieuwe opnames op de intensieve zorg, het aantal sterfgevallen of het aantal positieve testen.