Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het nieuwe coronavirus of Covid-19 en de invloed ervan op de medische zuurstof die beschikbaar is in rusthuizen, verpleeghuizen en andere woon- en zorgcentra voor ouderen.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 184)

 
Datum ontvangst: 06/07/2020 Datum publicatie: 21/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 01/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Momenteel wordt de wereld geconfronteerd met de dreiging van een nieuw Coronavirus: Covid-19 (met al meer dan 11.471.225 besmettingen en 534.787 sterfgevallen1).

Hier in België zijn sinds het begin van de Covid-19-crisis 62.016 mensen besmet en zijn 9.771 mensen gestorven aan deze ziekte
2. In het ergste geval wordt geschat dat 850.000 mensen in België besmet kunnen raken met Covid-193.

Op 25 juni 2020 kondigde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) via sociale netwerken het volgende aan: "One of the most effective ways of saving lives from COVID-19 is providing oxygen to patients who need it. WHO estimates that at the current rate of ~ 1 million new cases a week, the world needs about 620,000 cubic meters of oxygen a day, which is nearly 88,000 large cylinders" (source:
https://www.facebook.com/WHO/videos/265518621438810/)

Medische zuurstof en zuurstofconcentrators aangepast aan Covid-19 zijn belangrijke elementen voor de behandeling van de zwaarste gevallen van Covid-19!

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Zijn er, gezien de huidige context en gezien de mogelijkheid van een tweede golf van Covid-19, voor de rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en andere opvang- en verzorgingsstructuren voor ouderen
4 die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen, op 6 juli 2020 voldoende zuurstofconcentrators en medische zuurstof (cilinders) beschikbaar? Zo niet, welke preventieve maatregelen worden momenteel genomen om eventuele tekorten te verhelpen?


1 Johns Hopkins University & Medicine, https://coronavirus.jhu.edu/map.html, geraadpleegd op 6 juli 2020 om 14:48.
2 Idem.
3 https://www.lalibre.be/debats/opinions/coronavirus-sans-mesures-de-precaution-drastiques-on-risque-d-avoir-850-000-personnes-infectees-et-50-000-morts-en-belgique-5e5cf60f9978e23106a0bfd9, geraadpleegd op 2 maart 2020.
4 http://www.inforhomesasbl.be/fr/nos-relais/2-uncategorised/21-les-services-d-inspection-des-structures-d-hebergement-et-d-accueil-pour-personnes-agees, geraadpleegd op 29 juni 2020.
 
 
Antwoord    We verwijzen naar onze omzendbrief met instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen met betrekking tot de preventie van/reactie op een eventuele tweede golf van COVID-19 (https://www.iriscare.brussels/?wpdmdl=9169) waarin we aan rusthuizen vragen te voorzien in de eventuele levering van zuurstofconcentratoren:

“Het is van essentieel belang dat alle rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen de gepaste uitrusting hebben om de bewoners te behandelen die in hun leefomgeving willen blijven als hun toestand verslechtert.

Daarom moet elk rusthuis en rust- en verzorgingstehuis contact opnemen met een of meerdere dichtbij zijnde apotheken om te voorzien in de eventuele levering van een groter aantal dan het gewoonlijk voorgeschreven aantal zuurstofconcentratoren. Het rusthuis of rust- en verzorgingstehuis vermeldt in een document de contactgegevens en de procedure die moet worden gevolgd in geval van meerdere voorschriften van zuurstofconcentratoren om gemakkelijk contact te kunnen opnemen in geval van nood.

Als een zuurstofbehandeling nodig is, kan dat altijd een reden zijn voor een ziekenhuisopname als de dokter dat nodig vindt en de patiënt dat wil.”.

Elk ROB-RVT moet dus gevolg kunnen geven aan een eventuele vraag naar een zuurstofconcentrator binnen zijn instelling.

Veel ROB-RVT’s beschikken al over een permanente en conventionele zuurstofconcentrator (die dient als “reservewiel” in het geval dat een noodbehandeling wordt opgestart).

Het ROB-RVT mag echter om de volgende redenen geen zuurstofconcentratoren opslaan:
- het K.B. van 24 oktober 2002 betreffende de tussenkomst in de gezondheidszorg voorziet niet in verplichtingen voor de leveranciers om enkel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een voorraad te voorzien, aangezien, indien een RVT dat onder de bevoegdheid van Iriscare valt, een of meer bijkomende toestellen nodig heeft, het RVT dat zich op 1 km afstand bevindt en dat geen patiënt heeft, mogelijkerwijze een toestel zou kunnen blokkeren dat noodzakelijk is voor het eerste RVT (er is geen garantie dat de leverancier nog een voorraad beschikbaar zou hebben in geval van een acute crisis). Als een mogelijke tweede golf dezelfde kenmerken heeft als de eerste, zijn de positieve COVID-19-patiënten zeer heterogeen verdeeld, niet alleen over het grondgebied maar ook tussen de ROB’s en RVT’s.
- Het is de arts die de zuurstof voorschrijft en vervolgens de apotheek die de bestelling behandelt en met de leverancier verder afspreekt. Noch het ROB-RVT, noch de patiënt of zijn/haar familie houden zich dus bezig met de bestelling.
- Dit gaat in tegen de
maatregelen van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) (https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_maatregelen_van_het_fagg_en_de_betrokken_stakeholders_om_de_bevoorrading_van). In het geval van een toename van het aantal positieve COVID-19-gevallen zullen echter de nodige stappen worden ondernomen:

“Woonzorgcentra zijn niet uitgerust met speciale systemen om zuurstof in grote hoeveelheden te kunnen stockeren en te gebruiken bij patiënten. Standaard worden hier, zuurstofflessen, zuurstofconcentratoren en mobiele cryogeen-zuurstofvaten gebruikt. Zorgcentra die in de huidige situatie met een groter aantal patiënten kampen, die zuurstof nodig hebben, kunnen rekenen op verhoogde inspanningen van de leveranciers. Bijvoorbeeld het installeren van een ringnetwerk voor het gebruiken van vloeibare zuurstof in bulk.”.

- De Algemene Pharmaceutische Bond (apb) heeft met betrekking tot dit onderwerp "
Maatregelen, richtlijnen en communicatie” (https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Wetenschappelijke-vragen-en-aanbevelingen/Pages/Zuurstof-maatregelen,-richtlijnen-en-communicatie.aspx) gepubliceerd:

"eventuele tekorten aan zuurstofbevoorrading en -belevering te voorkomen en een betere verspreiding te krijgen van de bestaande middelen in het kader van de Corona-crisis.”;

“Er worden nergens meer reserves of buffervoorraden aangelegd "in case of". Niet in de thuissetting, niet in WZC, niet in de apotheken, … Hamstergedrag is onverantwoordelijk gedrag.”.

De voorraad zuurstofcentratoren valt dus noch onder de bevoegdheid van Iriscare, noch onder die van de ROB-RVT’s, maar onder die van het FAGG en de betrokken partners, die worden samengebracht in de Task Force die is belast met het beheer van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen.

Zij zijn het die maatregelen nemen om de bevoorrading te verzekeren.

Door het naleven van de maatregelen van het FAGG, kan de voorraad zuurstofconcentratoren worden gewaarborgd.