Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun aan de gezondheidswerkers op het vlak van voldoende beschermingsmaterieel.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 211)

 
Datum ontvangst: 20/08/2020 Datum publicatie: 12/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Gezien de evolutie van de Covid-gevallen in de hoofdstad en op basis van de ervaring die we hebben opgedaan met de eerste golf van het coronavirus in de hoofdstad, zou ik graag van u enige informatie willen krijgen over de ondersteuning die uw administratie, waaronder Iriscare, biedt aan professionals in de gezondheidszorg met betrekking tot de levering van voldoende beschermingsmiddelen.

Graag een antwoord op volgende vragen.

- Het totale aantal chirurgische en FFP2-maskers dat door het Gewest wordt uitgegeven aan huisartsen, medewerkers van de thuiszorg en administratief en verplegend personeel dat in RH's en RVT's werkt? Gelieve uw antwoord te ondersteunen per type beroep (huisartsen, thuiszorg en RH's/RVT's).

- Het aantal schorten dat door het Gewest werd verstrekt aan huisartsen, mensen van de thuiszorg en administratief en verplegend personeel dat in RH’s en RVT’s werkzaam is? Bedankt voor de onderbouwing van uw antwoord per beroepstype (huisartsen, thuiszorg en RH’s/RVT’s).

- Het aantal handschoenen dat door het Gewest werd verstrekt aan huisartsen, mensen van de thuiszorg en administratief en verplegend personeel dat in RH's en RVT's werkt? Bedankt voor de onderbouwing van uw antwoord per beroepstype (huisartsen, thuiszorg en RH's/RVT's).

- Worden de huidige verdelingen voor de drie betrokken beroepen door de beroepsverenigingen voldoende geacht? Zo niet, welke oplossingen stelt uw College dan voor?
 
 
Antwoord    1.

Bij het begin van de COVID-crisis was de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de deelentiteiten over de distributie van beschermingsmateriaal niet helemaal duidelijk.

Bijgevolg heeft Iriscare in het begin van de crisis materiaal verdeeld aan de Federatie van de Brusselse Huisartsenverenigingen (FBHAV) en aan de diensten voor thuiszorg.

Nadien werd tussen de federale overheid en de deelentiteiten afgesproken dat de federale overheid verantwoordelijk was voor het verdelen van materiaal onder de huisartsen en de diensten voor thuiszorg.

Vanaf dat moment heeft Iriscare aan die groepen geen materiaal meer verdeeld tenzij in uitzonderlijke omstandigheden die door een dringende vraag verantwoord werden.

Over de verdeling van materiaal aan de zorginstellingen was er nooit onduidelijkheid.

Iriscare heeft sedert half maart materiaal verdeeld onder de door de DVC, Iriscare en de Cocof erkende en/of gesubsidieerde instellingen zoals de rusthuizen, instellingen voor mindervaliden, …

De volgende tabel geeft de aantallen chirurgische maskers die aan de groepen verdeeld werden (van 23 maart 2020 tot 16 september 2020).

Type beroep

Aantal maskers

Verdeelperiode

Opmerkingen

ROB-RVT

2.755.212

23/3-16/9

2.752.712 werden verdeeld tijdens de periode 23/3-24/6. 2.500 maskers werden verdeeld op 16/9.

FBHAV

700

23/3 + 26/3

Thuiszorg

195.050

23/3-16/9

191.850 maskers werden verdeeld op 23/3 (57.450), 26/3 (63.650) en 1/4 (70.750). Nadien kreeg vooral Fares (Fonds des affections respiratoires) nog maskers.

Verlos-kundigen

6.300

26/3 + 1/4

Thuishulp

118.020

23/3-12/8

116.020 maskers werden verdeeld in de periode 23/3-24/6.

Thuis-opvang

10.500

26/3-24/6

750 maskers per verdeling aan Gammes.
2.

De ROB-RVT’s hebben op structurele wijze wegwerpschorten ontvangen; ze ontvingen op vraag wasbare schorten. De andere beroepen hebben op vraag wasbare en wegwerpschorten ontvangen.

Type beroep

Aantal

wegwerp schorten

Verdeelperiode

Opmerkingen

ROB-RVT

94.530

8/4-16/9

52.086 tussen 8/4 en 22/4. 38.660 tussen 13/5 en 24/6. Daarnaast nog enkele kleinere leveringen op vraag.

FBHAV

0

Thuis-zorg

860

8/4-17/6

Verlos-kundigen

0

Thuis-hulp

2.850

19/5-12/8

Thuis-opvang

400

3/6-10/6Type beroep

Aantal wasbare schorten

Verdeelperiode

ROB-RVT

280

22/4

FBHAV

0

Thuis-zorg

40

10/6 + 15/7

Verlos-kundigen

0

Thuis-hulp

20

15/7 + 12/8

Thuis-opvang

0
3.

De ROB-RVT’s en de diensten voor thuishulp hebben op structurele wijze handschoenen ontvangen.

Type beroep

Aantal

Hand schoenen

Verdeel-periode

Opmerkingen

ROB-RVT

1.882.108

19/5-10/6

FBHAV

0

Thuiszorg

4.100

19/5-16/9

6 keer een kleine verdeling

Verloskundigen

0

Thuishulp

166.900

19/5-12/8

165.800 handschoenen werden verdeeld in de periode 19/5-10/6

Thuisopvang

0
4.

Iriscare heeft de ROB-RVT’s op periodieke wijze chirurgische maskers, handschoenen en schorten geleverd.

Van 23 maart tot 24 juni ontvingen zij wekelijks een levering.

Vanaf 1 juli dienden de ROB-RVT’s zelf hun beschermingsmateriaal aan te kopen.

Zij kregen dan enkel nog stoffen maskers en handgel tenzij in dringende omstandigheden bij een COVID-besmetting.

De diensten voor thuishulp ontvingen voornamelijk chirurgische maskers en schorten.

Telkens Iriscare een vraag ontving voor aantallen en/of producten die niet voor het betreffende beroep voorzien waren, werden deze besproken tijdens de WG Beschermingsmateriaal waaraan Iriscare, de DVC, de COCOF en de kabinetten Maron en Vervoort deelnemen.

Wanneer Iriscare, na de verduidelijking van de bevoegdheidsverdeling, van onder meer huisartsen of thuisverplegers vragen om materiaal ontving, werden deze systematisch doorgestuurd naar de Hoge ambtenaar van Brussel-Hoofdstad die verantwoordelijk was voor de verdeling van beschermingsmateriaal onder de eerstelijnszorgberoepen zoals huisartsen en thuisverplegers.