Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de premies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 224)

 
Datum ontvangst: 23/09/2020 Datum publicatie: 16/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Onder bepaalde voorwaarden worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tal van steunmaatregelen en premies aangeboden.

Ter aanvulling van mijn informatie, wil ik graag het volgende weten voor ELKE premie die verband houdt met uw bevoegdheid of toezicht:

VOOR 2019,

1. Wat is de naam van de premie?
2. Voor wie is de premie bestemd?
3. Wat is het bedrag van de premie?
4. Is de premie cumuleerbaar met (een) andere premie(s)? Zo ja, welke?
5. Welke instelling is verantwoordelijk voor de follow-up en de betaling van de premie?
6. Wat zijn de betalingsregels voor de premie?
7. Welk budget wordt jaarlijks uitgetrokken voor de premie?
8. Hoeveel mensen hebben de premie ontvangen en voor welk financieel bedrag?
 
 
Antwoord    Er bestaat slechts één premie die door de Diensten van het Verenigd College van de GGC wordt toegekend: het Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde (Impulseo), geregeld bij Koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan. Deze instantie is verantwoordelijk voor het toezicht en de betaling van de premie.

Deze premie is bestemd voor de huisartsen die een huisartsgeneeskundige activiteit op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitoefenen, die er een aanvraag voor indienen en die voldoen aan de criteria van het besluit.

Er zijn 3 verschillende bedragen voor deze premie:
- De installatiepremie (Impulseo I): € 25.000.
- Tegemoetkomingen voor de loonkosten (Impulseo II): max. € 6.662,41.
- Tegemoetkomingen voor kosten voor diensten (Impulseo III): max. € 3.827,19.

De premie kan niet gecumuleerd worden met andere premies, maar een huisarts die een installatiepremie heeft ontvangen kan het daaropvolgende jaar een dossier indienen om van een van de 2 andere tegemoetkomingen van het Impulsfonds te genieten.


Met betrekking tot de betalingsmodaliteiten van de premie:

- Voor de installatiepremie mag het dossier het hele jaar door ingediend worden. De Diensten van het Verenigd College onderzoeken de documenten van het dossier en vergewissen zich ervan dat alle toekenningsvoorwaarden zijn vervuld, zoals bepaald door het Koninklijk Besluit van 23 maart 2012. Wanneer dit het geval is, wordt de premie of de interventie toegekend en op de rekening van de begunstigde gestort. De installatiepremie wordt definitief verworven na het vijfde jaar volgend op de datum van de installatie van de huisarts op het Brussels grondgebied.

- Voor de tegemoetkomingen voor de loonkosten en kosten voor diensten, moet het dossier tussen 1 januari en 30 juni worden ingediend. De (on)kosten komen overeen met de kosten die in jaar N-1 zijn gemaakt. Na controle van de bewijsstukken (attesten van het sociaal secretariaat en facturen van het telesecretariaat) stemt de berekening van het jaarlijkse bedrag van de tussenkomst overeen met de helft van de globale loonkost/reële dienstkosten met een maximum van € 6.662,41 per huisarts/€ 3.827,19 (in de individuele of groepspraktijk). De betaling wordt tijdens het jaar van indiening van het dossier uitgevoerd.


De informatie betreffende de budgetten wordt in de onderstaande tabel weergegeven:

Soort tussenkomst 2019

Goedgekeurde aanvragen

Bedragen

Installatiepremies

74

1.805.000 €

Impulseo II Loonkosten

119

2.004.007,34 €

Impulseo III Telesecretariaat

54

106.544,67€

Totaal

247

3.960.552,01€De bedragen worden aangerekend op de B.A. 03.001.31.01.3432.