Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de premies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 31)

 
Datum ontvangst: 23/09/2020 Datum publicatie: 16/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 22/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Onder bepaalde voorwaarden worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tal van steunmaatregelen en premies aangeboden.

Ter aanvulling van mijn informatie, wil ik graag het volgende weten voor ELKE premie die verband houdt met uw bevoegdheid of toezicht:

VOOR 2019,

1. Wat is de naam van de premie?
2. Voor wie is de premie bestemd?
3. Wat is het bedrag van de premie?
4. Is de premie cumuleerbaar met (een) andere premie(s)? Zo ja, welke?
5. Welke instelling is verantwoordelijk voor de follow-up en de betaling van de premie?
6. Wat zijn de betalingsregels voor de premie?
7. Welk budget wordt jaarlijks uitgetrokken voor de premie?
8. Hoeveel mensen hebben de premie ontvangen en voor welk financieel bedrag?
 
 
Antwoord    Hierbij deel ik u mee dat er geen premies gestort werden in het kader van mijn bevoegdheden voor het jaar 2019.