Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de uitsluiting van mensen zonder papieren van voedselhulp door de OCMW’s en andere gesubsidieerde instanties.

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 111)

 
Datum ontvangst: 30/09/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/10/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
07/10/2020 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
02/11/2020 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Stéphanie Koplowicz