Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de aankoop van sneltesten om de Covid-19-gevallen op te sporen.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 117)

 
Datum ontvangst: 15/10/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/10/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
19/10/2020 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
12/11/2020 Ingetrokken door zijn auteur. Gilles Verstraeten
12/11/2020 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Gilles Verstraeten