Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van zaken met betrekking tot de ziekenhuisnetwerken.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 268)

 
Datum ontvangst: 12/11/2020 Datum publicatie: 11/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds 1 januari moet elk ziekenhuis in België deel uitmaken van een ziekenhuisnetwerk. In heel België mogen er maximaal vijfentwintig netwerken komen waarvan vier in Brussel. De organisatie valt onder de bevoegdheid van de deelstaten. Op het moment van het vorig debat over dit onderwerp, op 30 januari, waren er reeds twee netwerken gevormd.

- Samenwerking van het UZ Brussel, Sint-Maria (Halle), het OLV Ziekenhuis (Aalst-Asse-Ninove) en het Stedelijk Ziekenhuis (Aalst).
- Het ‘Réseau hospitalier Bruxelles-Brabant’, een samenwerking van het universitair ziekenhuis Saint-Luc (Woluwe), Saint-Pierre (Ottignies), de Europaziekenhuizen en de Sint-Janskliniek. Die twee laatste zijn bicommunautaire instellingen.

Als N-VA hebben wij al meermaals onze bezorgdheid geuit over dit tweede netwerk. Het baart ons grote zorgen dat de Europaziekenhuizen, die verantwoordelijk zijn voor de spoedgevallen en medische oproepen naar het nummer 112 in een aantal Vlaamse gemeenten, deel uitmaken van een Franstalig netwerk. Er is volgens ons geen enkele garantie op een tweetalige dienstverlening, ook niet in de Sint-Janskliniek. Het bicommunautaire statuut van deze ziekenhuizen wordt daardoor de facto opgegeven.

Er zijn gesprekken aan de gang om van de openbare Irisziekenhuizen (Brugmann, Sint-Pieters, Elsene, Bracops, Bordet, Koningin Fabiolaziekenhuis), het universitair Erasmusziekenhuis en het privéziekenhuis Chirec één netwerk te maken. Dit netwerk vinden wij als N-VA enorm problematisch want ook hier worden openbare ziekenhuizen, die tweetalig horen te zijn, en eentalig Franstalige ziekenhuizen samengebracht onder een Franstalig bestuur. Intussen kwam in juli het nieuws dat de Stad Brussel en het Erasmusziekenhuis een nieuwe vzw oprichtten die binnen het jaar Erasmus en de openbare ziekenhuizen Bordet en Fabiola moeten fuseren tot het Groot Brussels Universitair Ziekenhuis (GBUZ). Gezien het Erasmusziekenhuis wettelijk eentalig Frans is, stellen wij ons grote vragen bij de tweetaligheid van dit toekomstig ziekenhuis.

De vorming van de ziekenhuisnetwerken moet de kosten in de gezondheidszorg drukken en tegelijk de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren. Niet elk ziekenhuis binnen een netwerk zal dezelfde gespecialiseerde zorg aanbieden en kan dan doorverwijzen naar een ander ziekenhuis. Het is dan ook denkbaar dat patiënten voor bepaalde zorgen die nu in wettelijk tweetalige ziekenhuizen worden aangeboden, in de toekomst alleen nog terechtkunnen in een zuiver Franstalig ziekenhuis, waar niet dezelfde rechten gelden voor Nederlandstaligen. Ook het overheidstoezicht op die tweetaligheid zal in die ziekenhuizen niet gegarandeerd zijn. Dat houdt in dat de Nederlandstalige dienstverlening voor patiënten en werknemers in de ziekenhuizen in Brussel er mogelijk zwaar op achteruit zal gaan.

Hoe dan ook, mogelijks drie netwerken in Brussel dus. Hopelijk kan de minister hierover duidelijkheid schenken. Uiteindelijk moet het GGC-college de netwerken als toezichthoudende overheid goedkeuren.

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:

- Kunt u een stand van zaken geven in het dossier van de ziekenhuisnetwerken?

Nieuwe informatie:

- Op donderdag 23 januari verschijnt het bericht in Le Soir dat de burgemeesters van Etterbeek, Elsene, Anderlecht en Sint-Gillis recent gekozen hebben voor een hergroepering van alle openbare Iris-ziekenhuizen met Erasmus als universitaire pool en
met de private Chirec-ziekenhuizen
o Chirec bestaat uit
§ Ziekenhuizen Basiliek, Delta, Sint-Anna/Sint-Remi en Braine l’Alleud-Waterloo
§ Medische centra Edith Cavell, Park Leopold, Europa-Lambermont, Jean Monnet Nijvel en City Clinic Louiza.
§
Met dus 2 sites (Braine l’Alleud-Waterloo en Jean Monnet Nijvel) in Waals-Brabant

Volgens Le Soir heeft de raad van bestuur van de Iris-ziekenhuis haar fiat gegeven. “Maar niets is reeds definitief. Want Chirec kan er ook voor kiezen een eigen netwerk op te richten met haar Waalse antenne”, aldus Alain Maron. Maron zegt ook dat: "Voor ons is het belangrijk te waken over de eigenheid van de openbare Iris-ziekenhuizen en de toekomstige constructie mag een reflectie over het ziekenhuisbeleid in het Brussels Gewest niet in de weg staan”.
waken over eigenheid van de openbare Iris-ziekenhuizen = waken over tweetaligheid??

Op vrijdag 24 januari verschijnt het bericht op Belga dat de Brusselse regering zich begin februari buigt over de ontwerpordonnantie inzake de oprichting van lokaal-regionale ziekenhuisnetwerken in het Brussels Gewest. Na een eerste lezing wordt de tekst voorgelegd aan de Raad van State en dient het Brussels Parlement zich er nog over uit te spreken. Intussen wordt aan de Brusselse ziekenhuizen gevraagd om één of meer netwerken op te richten, aangezien die procedures ook de nodige tijd in beslag nemen.
 
 
Antwoord    1/

Ik kan u alleen maar hetzelfde antwoord geven als de vorige keren dat u mij deze vraag hebt gesteld. Er kon geen specifieke bepaling worden opgenomen over het taalgebruik in het kader van de ordonnantie betreffende de netwerken aangezien de principes van de wet op het gebruik der talen in de memorie van toelichting werden opgenomen. Het is inderdaad noodzakelijk eraan te herinneren dat, zonder verdere wetgevende machtiging, de netwerkvorming van de ziekenhuizen geen invloed zal hebben op deze kwestie.

De netwerkvorming volgt de logica van het federale niveau, die in een tweede fase zal worden opgelegd, om bepaalde diensten te rationaliseren. Maar elk afzonderlijk ziekenhuis blijft bestaan: het blijft verantwoordelijk voor alle bevoegdheden die niet expliciet zijn toegewezen aan het locoregionale ziekenhuisnetwerk waarvan het deel uitmaakt: operationele organisatie van de zorg, rechtspersoonlijkheid, erkenningsnummer, financiële verantwoordelijkheid, etc. Elk ziekenhuis behoudt zijn identiteit en beleid. En daarom zullen alle ziekenhuizen die nu verplicht zijn en/of ondersteund worden om zowel extern als in het kader van de patiëntenzorg de tweetaligheid te verzekeren, dat blijven doen ongeacht het netwerk waarin ze zich bevinden.


2/

De 2 ordonnanties die door dit parlement zijn goedgekeurd, zullen deze week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

Zoals u weet staan de ziekenhuizen, hun personeel maar ook de directies op dit moment onder ongekende druk door de COVID-crisis.

De Belgische Mededingingsautoriteit heeft overigens in juli en november een advies uitgebracht over de oprichting van ziekenhuisnetwerken in het hele land, en dit advies zal de procedure voor ziekenhuizen bemoeilijken.

Om deze redenen heb ik de administratie van de GGC gevraagd om ziekenhuizen gerust te stellen over de indieningstermijn van hun erkenningsaanvragen van het netwerk. Zij moeten hun dossiers ten vroegste op 31 december 2020 toesturen en niet binnen de 10 dagen na de publicatie van de ordonnanties in het Staatsblad, zoals eerder aangekondigd.

Wij verkiezen dat de op dit moment nog beschikbare energie wordt besteed aan patiëntenzorg.