Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toekenning door de Brusselse OCMW’s van een premie van 50 euro per leefloonbegunstigden of begunstigden van een hulpverlening equivalent aan het leefloon voor de maand september 2020.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 278)

 
Datum ontvangst: 30/10/2020 Datum publicatie: 18/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 05/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 31 augustus 2020 ondervroeg ik u in de context van de Covid-19-crisis aangaande de toekenning door de Brusselse OCMW’s van een premie van 50 euro per leefloonbegunstigden of begunstigden van een hulpverlening equivalent aan het leefloon voor de maand juli 2020.

Op 30 oktober 2020 had ik u graag ter vervollediging van mijn informatie de volgende vragen gesteld VOOR ELK van de 19 Brusselse OCMW’s:

1. Wat de betaling van de premie betreft, heeft het OCMW de voor de maand september 2020 verschuldigde premie van 50 euro betaald? Wat is het totaal betaalde bedrag voor de maand september 2020?

2. Aangaande het aantal begunstigden, hoeveel personen hebben recht op deze premie voor de maand september 2020? Hoeveel personen hebben deze premie voor de maand september 2020 ontvangen?
 
 
Antwoord    Ik herhaal, zoals naar aanleiding van uw vraag afgelopen augustus over deze maatregel, dat deze kwestie uitsluitend onder de bevoegdheid van de federale overheid valt.


U vindt hieronder uw antwoorden:

De COVID-19-pandemie heeft een grote economische crisis veroorzaakt en extra kosten voor de huishoudens met zich meegebracht. Met de economische en sociale crisis in het verschiet hebben huishoudens die afhankelijk zijn van maatschappelijke hulp op termijn steun nodig om de negatieve gevolgen van de crisis te beperken.

In het licht hiervan heeft de POD Maatschappelijke Integratie bij koninklijk besluit nr. 47 van 26 juni 2020 ter uitvoering van artikel 5, § 1, 3° en 5°, van de wet van 27 maart 2020 een premie van € 50 toegekend aan elke begunstigde van een sociale bijstandsuitkering zodat deze personen de gevolgen van de Corona-crisis beter kunnen dragen.

Dit bedrag staat los van de categorie van het bedrag van het leefloon of van de maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon en wordt evenmin beïnvloed door het feit dat het leefloon of de maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon geheel of gedeeltelijk (hetzij gedeeltelijk qua inkomen, hetzij qua aantal dagen) is toegekend, dan wel of het aan een nieuwe of voormalige begunstigde van het leefloon of de maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon, is toegekend.

Voorbeelden:
- Een alleenstaande met een leefloon voor een ganse maand: € 50
- Een alleenstaande met een leefloon voor 5 dagen op de maand: € 50
- Een samenwonende met een gedeeltelijk of volledig leefloon: € 50
- Een eenoudergezin met de helft van de maand een leefloon dat de categorie gezinslast geniet en de andere helft van de maand een leefloon met het bedrag alleenstaande: € 50
- Een gezin met 4 begunstigden van het leefloon: € 50 per persoon, ofwel € 200 voor het gezin.

Opgelet: wanneer het een koppel betreft met een minderjarig kind of kinderen ten laste, kan elkeen € 50 ontvangen, mits elk lid van het koppel aan de voorwaarden inzake het leefloon voldoet.

Het is een automatische forfaitaire premie en de OCMW’s hoeven het gebruik ervan niet te controleren of voorwaarden toe te voegen aan de toekenning ervan.

De premie is een maatschappelijke hulp en is niet vatbaar voor overdracht of beslag en is vrijgesteld van elke fiscale en sociaalrechtelijke inhouding. Het is dus geen inkomen.

Deze premie werd door de 19 OCMW's maandelijks aan de begunstigden toegekend en dit voor de periode van juli tot november 2020. Deze premie, ten belope van € 50 per begunstigde moet worden toegekend tot maart 2021, op voorwaarde dat de persoon gedurende de maand waarin de premie wordt betaald, recht had op een leefloon.

Wat het aantal mensen dat deze eenmalige hulp heeft ontvangen, betreft, hebben we niet de cijfers voor oktober 2020. We weten echter dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in juni 2020 41.214 leefloners telde.

OCMW’s juli 2020

ANDERLECHT

5395

OUDERGEM

531

SINT-AGATHA-BERCHEM

499

BRUSSEL

5957

ETTERBEEK

1477

EVERE

1503

VORST

2052

GANSHOREN

304

ELSENE

2496

JETTE

1140

KOEKELBERG

618

SINT-JANS-MOLENBEEK

5613

SINT-GILLIS

2051

SINT-JOOST-TEN-NOODE

1438

SCHAARBEEK

6778

UKKEL

1237

WATERMAAL-BOSVOORDE

566

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

1170

SINT-PIETERS-WOLUWE

385We hebben voor september 2020 geen cijfers inzake het aantal mensen dat deze eenmalige hulp ontvangen heeft. Volgens onze inschattingen, zouden ongeveer evenveel personen deze uitzonderlijk maatschappelijke hulp in september 2020 gekregen moeten hebben.