Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende 4 miljoen voor de sector van de rusthuizen.

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 282)

 
Datum ontvangst: 30/10/2020 Datum publicatie: 19/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In een persmededeling kondigde de minister-president een verhoging met 4 miljoen aan voor de sector van de rusthuizen. Dit aan Iriscare toegekend bedrag zal volgens de mededeling “de sector van de Rusthuizen (RH’s) in staat stellen belangrijke hervormingen door te voeren of voort te zetten met name de reconversie van de rusthuisbedden in bedden voor de rust- en verzorgingstehuizen (RVT’s).”.

- Kunt u de manier waarop dit bedrag gebruikt zal worden in detail beschrijven?

- Betreft het een begroting gewijd aan de programmering van de reconversie van de RH-bedden in RVT-bedden? Zo ja, over hoeveel bedden spreken we?

- Welke andere maatregelen zullen met deze begroting gefinancierd worden?
 
 
Antwoord    Op voorstel van de minister van Gezondheid, heeft het Verenigd College beslist om Iriscare een groeinorm van 4 miljoen euro toe te kennen voor de gezondheidssector en de sector van de bijstand aan personen.

Het komt de instanties van Iriscare toe deze groeinorm te verdelen over de verschillende projecten en maatregelen die zij geschikt achten in de sectoren waarvoor Iriscare bevoegd is.

Het Verenigd College heeft de instanties van Iriscare gevraagd de helft van dit bedrag voor te behouden voor de reconversie van ROB-bedden in RVT-bedden in door de GGC erkende rusthuizen.