Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inzet van vrijwilligers in de RH’s/RVT’s.

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 286)

 
Datum ontvangst: 30/10/2020 Datum publicatie: 19/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Als gevolg van COVID-19 heeft Iriscare de taak op zich genomen om een reserve van vrijwilligers op te zetten om hulp te bieden in de RH’s/RVT’s.

Mijn vragen zijn als volgt:

- Is er een beroep gedaan op de wervingsreserve voor vrijwilligers?

- Hoeveel vrijwilligers hebben zich in totaal aangemeld? Hoeveel van deze vrijwilligers werden gecontacteerd om een taak toebedeeld te krijgen?

- Hoeveel vrijwilligers waren gezondheidswerkers? Hoeveel verpleegkundigen? Hoeveel zorgkundigen? Hoeveel artsen?

- Hoeveel werden aan het werk gezet in de rusthuizen? En voor welke taken?

- In welke andere sectoren werden de vrijwilligers tewerkgesteld?

- Hoeveel zijn er nu nog in functie?
 
 
Antwoord    Iriscare heeft inderdaad naar aanleiding van de COVID-19-crisis een reserve van vrijwilligers uitgebouwd voor de ROB en RVT.

Iriscare doet regelmatig een beroep op deze reserve.


Op 4 november 2020 heeft Iriscare aan de rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en ziekenhuizen meegedeeld welke stappen moeten worden ondernomen om een beroep te doen op de steun van vrijwilligers. Dit aanbod werd op 12 november uitgebreid naar verblijfscentra voor personen met een handicap. Sindsdien, en tot 24 november, hebben 22 instellingen, waarvan 18 ROB/RVT, een aanvraag bij Iriscare ingediend. Om hierop in te gaan, nemen de personeelsleden van Iriscare dagelijks contact op met de vrijwilligers uit de reserve.

Op 24 november 2020 telde de reserve van vrijwilligers 960 Franstalige en Nederlandstalige vrijwilligers. 88 vrijwilligers zijn gecontacteerd om hen een taak toe te vertrouwen.

In totaal telt de wervingsreserve:
­ 18 zorgkundigen, van wie er 12 zijn gecontacteerd;
­ 29 verpleegkundigen, van wie er 24 zijn gecontacteerd;
­ 54 personen met een federaal visum uit een ander gezondheidszorgberoep, waaronder 13 artsen. 6 van hen werden gecontacteerd, waaronder 1 arts.

In totaal hebben 46 vrijwilligers ermee ingestemd de rusthuizen te helpen. Deze vrijwilligers werken in 17 verschillende rusthuizen. Zij voeren uiteenlopende taken uit, waaronder:
­ Het onthaal van de gezinnen tijdens de bezoeken;
­ Helpen bij het opdienen van de maaltijden;
­ Morele ondersteuning van de bewoners, door hen gezelschap te houden of door virtuele ontmoetingen met hun familie te organiseren, bijvoorbeeld via Whats'App;
­ Het onderhoud en ontsmetten van oppervlakken;
­ De ondersteuning van de aanwezige zorgkundigen;
­ Het stellen van verpleegkundige handelingen, zoals het testen van bewoners;
­ Logistieke ondersteuning, zoals vervoer van materiaal, uitdelen van de boodschappen, enz.
­ Administratieve ondersteuning: het onthaal, de telefoon beantwoorden, documenten klasseren, enz...

Er wordt aan de rusthuizen die ondersteuning van vrijwilligers wensen gevraagd om de taken die aan de vrijwilligers worden toevertrouwd te beschrijven. Op basis hiervan raadplegen de personeelsleden van Iriscare de wervingsreserve om geschikte profielen te vinden. Vrijwilligers met een geschikt profiel worden telefonisch gecontacteerd. De taken worden beschreven en als zij hiermee kunnen instemmen, stuurt Iriscare hun contactgegevens door naar het rusthuis.

Naast de rusthuizen hebben twee vrijwilligers ermee ingestemd een geriatrisch centrum te helpen en één om een verblijfscentrum voor personen met een handicap te helpen.

De aanvragen van de instellingen hebben vaak betrekking op langdurige periodes. Zo zijn de 46 vrijwilligers die in contact werden gebracht met de rusthuizen op dit moment nog steeds aan het werk. Het vrijwilligerswerk van sommige van deze vrijwilligers komt eind november ten einde.