Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het door DEAL georganiseerde webinar over het Donut-model en de gevolgen ervan voor uw beleid.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 305)

 
Datum ontvangst: 15/12/2020 Datum publicatie: 26/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 25/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Donut-theorie biedt een alternatief voor de consumptie- en groeipatronen die we al kennen en die leiden tot de sociale ongelijkheid en de vernietiging van het milieu waarmee we vandaag worden geconfronteerd. Deze theorie pleit voor een economie die zowel het welzijn van allen als dat van onze planeet moet dienen.

Op woensdag 25 november 2020 organiseerde het Doughnut Economics Action Lab (DEAL) een webinar-evenement rond het Donut-model, https://doughnuteconomics.org/events/29

Naar aanleiding van dit evenement EN voor wat onder uw bevoegdheden of uw toezicht valt, wens ik u volgende vragen te stellen:

1. Hebt u aan dit evenement deelgenomen? Hebben vertegenwoordigers van uw kabinet of uw administratie aan dit evenement deelgenomen? Zo ja, voor wie en wat?

2. Indien van toepassing, wat zijn, in termen van economische transitie, de bevindingen, aanbevelingen en voorstellen die u naar aanleiding van dit evenement hebt gedaan?

3. Wat betreft de gevolgen van dit evenement voor uw beleid,

a. werd het totale bedrag dat specifiek door uw diensten is uitgetrokken om het "Brussels Donut"-project aan te moedigen, verhoogd? Welke bedragen zijn op uw bevoegdheidsgebieden beschikbaar gesteld om dit project te stimuleren?
b. werden partnerschappen/samenwerkingsverbanden ontwikkeld waarbij uw kabinet en/of instanties/instellingen en/of Brusselse actoren betrokken zijn?
 
 
Antwoord    Na het lezen en analyseren van uw vraag, verwijs ik u naar het antwoord dat de staatssecretaris, mevrouw Barbara TRACHTE, u heeft gegeven.