Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het in de vaccinatiecentra gevolgde protocol ingeval een burger niet opdaagt voor een afspraak

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 343)

 
Datum ontvangst: 22/02/2021 Datum publicatie: 03/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/03/2021 Ontvankelijk p.m.
28/04/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Om mijn informatie te vervolledigen over de vaccinatiestrategie zoals die thans in de vaccinatiecentra van het Brussels Gewest wordt uitgerold, wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Ten eerste, welk protocol wordt gevolgd in de vaccinatiecentra ingeval een burger niet komt opdagen voor een afspraak?
- Beschikt de GGC voor die precieze gevallen over lijsten van personen die dringend opgebeld moeten worden om verspilling van vaccins te voorkomen?
- Zo ja, hoe worden die lijsten opgesteld en door welke operator?
- Bevestigt u dat de personen die dringend worden opgeroepen, daadwerkelijk beantwoorden aan alle profielen die thans voor vaccinatie in aanmerking komen?
- Zo niet, wat zijn dan de redenen voor het vaccineren van profielen die daarvoor niet in aanmerking komen?
- Worden er sancties (bv. administratieve sancties of plaatsing onderaan de lijst van fase 2) opgelegd als iemand niet komt opdagen voor een afspraak?
- Hoe vordert de vaccinatie van de Brusselse bevolking op dit ogenblik? Gelieve in uw antwoord een onderscheid te maken per leeftijdsgroep en per categorie te vaccineren personen.
- Volgens welk procedé wordt de follow-up van de vaccinatie gecontroleerd, in het bijzonder voor de profielen die niet in aanmerking komen en dringend naar de vaccinatiecentra zouden zijn geroepen?
- Hoeveel vaccins zouden, tot slot, “verloren" gegaan zijn, omdat er binnen de gestelde tijd geen kandidaten werden gevonden?


 
 
Antwoord    V1.

Wanneer een burger niet komt opdagen voor een afspraak in een vaccinatiecentrum, wordt hij/zij beschouwd als een ‘no-show’ en op het einde van de dag uitgeschreven. De burger kan dan zijn of haar vaccinatiecode opnieuw gebruiken om op een ander moment een nieuwe afspraak te maken.


V2.

In eerste instantie hebben de DVC een nota opgesteld voor het gebruik van restdosissen, waarin wordt bepaald welke categorieën personen en/of professionals aan het eind van de dag kunnen worden opgeroepen om de dosissen te ontvangen. Die categorieën zijn in overeenstemming met de verschillende fases van de vaccinatie.
De resterende tijdsblokken zijn beschikbaar voor 56-plussers die al dan niet hun uitnodiging hebben ontvangen door te bellen naar het Brusselse vaccinatiecallcenter. Tegelijkertijd kunnen de coördinerende artsen van de vaccinatiecentra op voorstel van de huisartsen van de zone ook patiënten met chronische ziektes inschrijven in de vrije tijdsloten.
Dankzij de lancering van het Brusselse reservatieplaform Bru-vax, kunnen de restdosissen momenteel worden gebruikt door 51-plussers die zich hebben inschreven op de wachtlijst van het Brussels Gewest. De beschikbare tijdsblokken kunnen worden opgevuld door 56-plussers via het nieuwe Brusselse reservatieplatform Bru-Vax en/of via het vaccinatiecallcenter.


V3.

In eerste instantie werden die lijsten opgesteld door het vaccinatiecallcenter, de operationeel en/of de medisch coördinator van elk centrum. Voortaan worden die lijsten opgesteld via Bru-Vax en het vaccinatiecallcenter, voor personen die moeilijkheden ondervinden bij het gebruik van informaticatools.


V4.
De personen die worden opgeroepen en/of de mogelijkheid hebben om zich via Bru-Vax en/of het callcenter te registreren, hebben voorrang.


V5.
Als er gevallen waren waarin dat niet het geval was, dan waren dat ongetwijfeld zeer uitzonderlijke situaties, waarbij de instructies om de een of andere reden niet naar behoren werden toegepast door de personen die belast waren met de coördinatie. Voor elk vastgesteld geval wordt onmiddellijk voor een follow-up gezorgd.


V6.

Voorlopig zijn er geen plannen om mensen die niet op hun afspraak verschijnen, te sanctioneren. Aangezien de Brusselaars zelf hun dag en tijdstip van vaccinatie kunnen kiezen, is het aantal no-shows momenteel vrij beperkt, maar naarmate de vaccinatiecampagne vordert, zullen wij, als het aantal no-shows te groot wordt, de situatie opnieuw bekijken en nagaan welke maatregelen eventueel moeten worden genomen.


V7.

Volgens de statistieken voor het weekend van 18/04 werden in het Brussels Gewest 289 242 vaccins toegediend, waarvan 215 260 eerste dosissen en 73 988 tweede dosissen. Het gaat om vaccinaties die in ons gewest werden uitgevoerd. Een deel van de gevaccineerde personen woont niet in het Brussels Gewest.

De doelgroepen werden gevaccineerd volgens de op federaal niveau vastgestelde fases: - Fase 1a: rust- en verzorgingstehuizen (bewoners en werknemers), ziekenhuizen (zorgverleners en niet-zorgverleners), eerstelijnszorgverleners (huisartsen, tandartsen, thuisverzorgers ...) en andere collectiviteiten.
- Fase 1b: Tot nu toe hebben wij alle personen uitgenodigd die ouder zijn dan 18 jaar en voorkomen in de databank van personen met comorbiditeiten. Vanaf nu nodigen we 56-plussers uit, met of zonder comorbiditeiten.

Verdeling per leeftijdscategorie in het Brussels Gewest: in bijlage

V8.

Wanneer een burger zijn of haar uitnodiging ontvangt, kan hij of zij ervoor kiezen zich via het computerprogramma Bru-Vax of telefonisch via het Brusselse vaccinatiecallcenter in te schrijven. Voor de opvolging gebruiken we de tool Vaccinnet+, waarmee we een algemene follow-up kunnen doen van elke persoon die is gevaccineerd. Personen die last minute worden opgeroepen, krijgen precies dezelfde opvolging: registratie van de vaccinatie op Vaccinnet+, maken van een afspraak voor de tweede vaccindosis. Dankzij dat programma weten we precies wie, wanneer en waar is gevaccineerd. Met datzelfde programma kunnen we voorkomen dat we dezelfde persoon een tweede keer uitnodigen.


V9.

Wij zijn niet op de hoogte van ‘verloren’ vaccins. De ontdooiing is in overeenstemming met het aantal voor die dag geplande vaccins. In het (zeldzame) geval dat iemand niet komt opdagen, is een systeem van anti-verspilling opgezet. Vandaag wordt elk voorbereid vaccin toegediend aan één persoon.