Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de sneltesten.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 348)

 
Datum ontvangst: 01/03/2021 Datum publicatie: 03/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 26/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    1. Hoeveel sneltesten zijn er reeds in Brussel ingezet?
2. Welke testcentra hebben reeds hoeveel sneltesten ingezet?
3. Worden de sneltsten ook op andere plaatsen ingezet, zoals in huisartsenpraktijken of woonzorgcentra?
a. Zo ja, waar en hoeveel sneltesten zijn ingezet?
b. Zo neen, zijn hier plannen voor?
4. Bij welk personen worden deze sneltesten ingezet? (Hoog symptomatisch/symptomatisch/niet-symptomatisch)
5. Welke impact heeft het inzetten van de sneltesten gehad op de contactopsporing? Is er reeds een evaluatie gebeurd?
 
 
Antwoord    V1.

Er zijn in de Brusselse testcentra tussen 8/1 en 15/3 ongeveer 3000 sneltesten ingezet. Het betreft de volgende centra: Bizet (Anderlecht), Pacheco (Brussel), Schaarbeek, Albert (Vorst) en Zuid-station.

V2.

De huisartsenpraktijken kunnen sinds begin 2021 sneltesten aanbieden aan hun patiënten.
Voor de woonzorgcentra zijn deze testen beschikbaar sinds 15 maart. Dit biedt de Brusselse woonzorgcentra de mogelijkheid bezoekers, nieuwe personeelsleden en nieuwe bewoners te testen.

Einde maart 2021 zal er tevens een pilootproject in 8 Brusselse officina-apotheken opgestart worden voor het testen van symptomatische patiënten.

Er zijn op dit moment geen cijfers beschikbaar.

V3.

De AG-sneltesten worden bij symptomatische patiënten ingezet (> 6jaar), die sinds 5 dagen of minder symptomen vertonen en dit enkel bij de laag-risico doelgroepen.

Wat het inzetten van sneltesten betreft bij asymptomatische personen gaat het enkel om de bezoekers, nieuwe personeelsleden en nieuwe bewoners van de hierboven reeds aangehaalde woonzorgcentra, die geen hoog-risico contact vormen.

V4.


De contactopsporing bij een positief resultaat op een sneltest afgenomen in de testcentra gebeurt door een field agent die ter plekke is en dus onmiddellijk na bekendmaking van het resultaat de tracing kan opstarten.

Er werd midden maart een evaluatie uitgevoerd en deze was positief, zowel bij de field agents als de respondenten. Een dergelijke tracing is meer toegankelijk en open dan wanneer de tracing via telefoon of aan de woonst gebeurt. Het tracingproces is op deze manier ook zeker (we zijn zeker de persoon te kunnen contacteren) en veel sneller, namelijk onmiddellijk na het positief resultaat.

Deze positieve evaluatie heeft geleid tot de beslissing de tracing in het testcentrum alvast voorlopig verder te zetten.