Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de status van de bestellingen van antigeen sneltesten door de GGC

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 357)

 
Datum ontvangst: 12/02/2021 Datum publicatie: 03/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de commissie gezondheid van 28 oktober vertelde u ons dat de GGC in de voorafgaande week een grote bestelling van nasofaryngeale antigeen sneltesten had geplaatst, om de moeilijkheden bij het testen te verhelpen. In dit geval moesten de bestellingen voorzien in de behoefte aan, enerzijds, preventieve tests in prioritaire woongemeenschappen, zoals bijvoorbeeld verblijfscentra voor personen met een handicap, en anderzijds, het testen van asymptomatische personen.

In dit verband verklaarde u dat een eerste partij van 100.000 tests onderweg was in de week van 28 oktober en dat de levering naar verwachting begin november zou plaatsvinden.

Behalve die eerste bestelling verklaarde u ook dat andere bestellingen zouden worden uitgevoerd, afhankelijk van de screeningprioriteiten die door de cel gezondheidsinspectie binnen de RAG werden besproken.

Om mijn informatie over de status van deze bestellingen te vervolledigen, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

- Kunt u ons zeggen hoeveel nasofaryngeale antigeen sneltesten sinds 28 oktober door de GGC zijn besteld? Zo ja, kunt u ons nadere gegevens verstrekken over de status van elk van die bestellingen (gevraagde hoeveelheden, werkelijk ontvangen hoeveelheden, leveringsdata en bedrag van de bestellingen)?
- Kunt u ons de verdeling meedelen van deze sneltesten over de verschillende partners van de GGC die er gebruik van hebben gemaakt (testcentra, algemene ziekenhuizen, eerstelijnsartsen, opvang- en verblijfsgemeenschappen enz.) Wanneer werden zij bij de begunstigde instellingen en/of actoren verdeeld?
- Op welke doelgroepen waren deze testen gericht?
- Wat is de huidige status van deze voorraden en waar zijn zij opgeslagen?
Welke strategie volgt de GGC in geval van een overschot, om de totale testcapaciteit in onze hoofdstad te versterken?
 
 
Antwoord   
Dank u voor uw vraag.

V1.
Om te voorkomen dat een positief en sterk besmettelijk persoon kwetsbare bewoners besmet, kunnen de door de GGC erkende rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen sinds 15 maart 2021 bij Iriscare gratis en zolang de voorraad strekt snelle Ag-testen bestellen om bezoekers en nieuwe personeelsleden, inclusief stagiaires en vrijwilligers te testen.


Sinds 29 maart kunnen ook de andere collectiviteiten (verblijfscentra voor personen met een beperking, revalidatiecentra, psychiatrische verzorgingstehuizen, dagcentra en dagverzorgingscentra) die door de GGC en de FGC erkend zijn, bij Iriscare de snelle Ag-testen bestellen.

Op datum van 30 maart 2021 heeft Iriscare 11.125 snelle Ag testen als volgt verdeeld:
· De snelle Ag testen zijn verpakt per 25.
· Sinds 12 maart heeft Iriscare 7.975 snelle Ag-testen (319 dozen) ter beschikking gesteld van 41 zorginstellingen (ROB en RVT's).
· In de loop van de maand december 2020 werden er 3.000 snelle Ag testen (120 dozen) ter beschikking gesteld van het Rode Kruis en 125 snelle Ag testen (5 dozen) van het testcentrum van de gemeente Sint Jans Molenbeek.
· Eén doos (25 testen) werd door Iriscare gebruikt om de handleiding bij de testen na te gaan en toe te passen.

V2.

De snelle Ag testen worden niet verspreid, maar kunnen daags na de bestelling door de zorginstelling opgehaald worden aan het onthaal van Iriscare, Belliardstraat 70.

Op 30 maart 2021 hebben besteld:

38 rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen

7.375 snelle Ag testen (295 dozen)

1 serviceresidentie

300 snelle Ag testen (12 dozen)

1 outbreak support team van de sector daklozen

200 snelle Ag testen (8 dozen)

Maison d'Acceuil Socio-Sanitaire (M.A.S.S)

100 snelle Ag testen (4 dozen)

 Werden op vraag van de Diensten van het Verenigd College ter beschikking gesteld eind december 2020:

La Croix rouge de Belgique - Het Rode Kruis van België

3.000 tests rapides/snelle Ag testen (120 emballages/dozen)

Centre de testing de Molenbeek-Saint-Jean - Testcentrum Sint Jans Molenbeek

125 tests rapides/snelle Ag testen (5 emballages/dozen)

 V3.

Deze snelle Ag testen zijn overeenkomstig het protocol van Sciensano over het gebruik van snelle antigeentesten in de eerste plaats bedoeld voor het screenen van bezoekers aan ouderenzorginstellingen.

De artsen-hygiënisten van de GGC zijn van oordeel dat deze snelle Ag testen ook hun nut hebben in andere zorginstellingen. Bovendien adviseren zij ook het gebruik van snelle Ag testen om nieuwe personeelsleden, stagiairs en vrijwilligers te screenen die geen symptomen vertonen en geen hoogrisicocontacten zijn.

Het gebruik ervan moet plaatsvinden onder de specifieke voorwaarden bepaald in de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie.
V4.

Op 26 maart 2021 heeft Iriscare nog 88.875 snelle Ag testen (3.555 dozen) in voorraad.
Iriscare staat in voor het stockbeheer en de bewaring van de snelle Ag testen.


V5.

De teststrategie in de periode van verdere versoepelingen is nog in ontwikkeling. In alle geval is het zo dat de huidige stock verder zal aangewend worden voor de bovenstaande initiatieven.

Verder worden de testcentra verder bevoorraad door het federale niveau, net als de bedrijven die voor preventieve testen in aanmerking komen.

Andere toepassingen in onderzoek betreffen onderwijs, evenementen, en ook andere bedrijven.
De meest geschikte testen voor de meest geschikte toepassing, rekening houdend met de logistieke aspecten (aanvoer, analyse, verwerking van testen), complexiteit voor afname (met al dan niet medisch geschoold personeel), kostprijs, sensibiliteit/betrouwbaarheid, zijn hierbij belangrijke criteria. Maar het is duidelijk dat de DVC en Iriscare meer willen inzetten op preventief testen, naast vaccinatie en het blijven naleven van de maatregelen, om uit de epidemiologische situatie te geraken.