Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de uitvoering van de ordonnantie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 185)

 
Datum ontvangst: 22/03/2021 Datum publicatie: 17/06/2021 Referentie: B.I.V. 19 (20/21), Blz. 33
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/06/2021 Referentie: B.I.V. 19 (20/21), Blz. 34
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/03/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
24/03/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
24/03/2021 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
09/06/2021 Uitgesteld
17/06/2021 Ontwikkeling Gilles Verstraeten B.I.V. 19 (20/21) 33
17/06/2021 Antwoord Alain Maron B.I.V. 19 (20/21) 34
17/06/2021 Repliek Gilles Verstraeten B.I.V. 19 (20/21) 35