Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het energieverbruik van de gewestelijke instellingen en overheidsdiensten die onder uw bevoegdheden of ministerieel toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 378)

 
Datum ontvangst: 11/02/2021 Datum publicatie: 12/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 11/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Voor ELK van de gewestelijke instellingen/overheidsdiensten die onder uw bevoegdheid of ministerieel toezicht vallen, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

Voor het jaar 2020,

1. Welke maatregelen zijn er genomen om het verbruik te verminderen van:
a) elektriciteit?
b) gas?
c) stookolie?
d) water?

2. Wat was het verbruik van:
a) elektriciteit?
b) gas?
c) stookolie?
d) water?

3. Wat zijn de kosten van:
a) elektriciteit?
b) gas?
c) stookolie?
d) water?

4. Heeft de instelling/de overheidsdienst oplossingen ontwikkeld voor schonere energie (zonne-energie, windenergie, biomassa ...)?
a) zo ja, hoeveel middelen zijn er uitgetrokken voor de ontwikkeling en het onderhoud ervan?
b) zo niet, waarom niet?

5. Heeft de instelling/overheidsdienst programma's ontwikkeld om plaatsen en gebouwen te isoleren?
a) zo ja, welke? Wat zijn de kosten daarvan?
b) zo niet, waarom niet?
 
 
Antwoord    Het beheer van de gebouwen van de overheidsadministraties valt echter niet onder onze bevoegdheden. Wij verwijzen u naar het antwoord van mijnheer B. Clerfayt en mijnheer S. Gatz, ministers bevoegd voor het gebouwenbeheer.