Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het energieverbruik van de gewestelijke instellingen en overheidsdiensten die onder uw bevoegdheden of ministerieel toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 40)

 
Datum ontvangst: 11/02/2021 Datum publicatie: 10/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 05/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Voor ELK van de gewestelijke instellingen/overheidsdiensten die onder uw bevoegdheid of ministerieel toezicht vallen, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

Voor het jaar 2020,

1. Welke maatregelen zijn er genomen om het verbruik te verminderen van:
a) elektriciteit?
b) gas?
c) stookolie?
d) water?

2. Wat was het verbruik van:
a) elektriciteit?
b) gas?
c) stookolie?
d) water?

3. Wat zijn de kosten van:
a) elektriciteit?
b) gas?
c) stookolie?
d) water?

4. Heeft de instelling/de overheidsdienst oplossingen ontwikkeld voor schonere energie (zonne-energie, windenergie, biomassa ...)?
a) zo ja, hoeveel middelen zijn er uitgetrokken voor de ontwikkeling en het onderhoud ervan?
b) zo niet, waarom niet?

5. Heeft de instelling/overheidsdienst programma's ontwikkeld om plaatsen en gebouwen te isoleren?
a) zo ja, welke? Wat zijn de kosten daarvan?
b) zo niet, waarom niet?
 
 
Antwoord    1. Welke maatregelen werden genomen om het verbruik te doen dalen van:
a) elektriciteit?
Op basis van de lage bezettingsgraad van het gebouw door de COVID-19-crisis werden een (op de twee) sanitaire blokken per verdieping gesloten en is er geïnvesteerd in meters op elke elektrische verdeelkast om het verbruik automatisch op te volgen (die momenteel geïnstalleerd worden).
b) gas?
Op basis van de lage bezettingsgraad van het gebouw door de COVID-19-crisis werden de verwarmingsuren in de late middag, ‘s avonds en in het weekend beperkt.
c) stookolie? Er wordt geen stookolie verbruikt.
d) water?
Op basis van de lage bezettingsgraad van het gebouw door de COVID-19-crisis werden een (op de twee) sanitaire blokken per verdieping gesloten (minder schoonmaak nodig).

2. Hoeveel bedroeg het verbruik van:
a) elektriciteit?
633.092,25 kWh
(790.300,00 kWh in 2019)
b) gas?
671,795 MWh
(783,107 MWh in 2019)
c) stookolie? Niet van toepassing.
d) water?
1.519 m³
(2.580 m³ in 2019)

3. Hoeveel bedragen de kosten van:
a) elektriciteit?
€ 92.418,05
(€ 137.136,48 in 2019)

b) gas?
€ 21.665,44
(€ 31.706,79 in 2019)
c) stookolie?
d) water?
€ 6.479,92
(€ 10.522 in 2019)

4. Heeft de instelling of administratie oplossingen ontwikkeld voor schonere energie (zonne-energie, windenergie, biomassa ...)?
Er wordt momenteel een studie naar de installatie van fotovoltaïsche panelen geëvalueerd (rendabiliteitaspect) via de opdrachtencentrale met Sibelga: NRClick en SolarClick. Het zou gaan om lokale elektriciteitsproductie die ons verbruik deels zou dekken (onvoldoende om zelfvoorzienend te zijn).
a) Zo ja, in welk budget is er voorzien voor de ontwikkeling en het onderhoud ervan?
Niet van toepassing. Bij de evaluatie van het project zou dit gebeuren via een "derde investeerder" (de derde investeerder investeert: geen kosten voor IRISCARE); de winst zou terugvloeien naar het Brussels Gewest.

5. Heeft de instelling of administratie programma's ontwikkeld om gebouwen en ruimtes te isoleren?
a) Zo ja, welke? Wat is de kostprijs?
b) Zo nee, waarom niet?
In juni 2011 liep een ingrijpende totaalrenovatie van het gebouw af waarbij de muren en het dak geïsoleerd werden en nieuwe HVAC-installaties geplaatst werden volgens de normen die golden toen de bouwvergunning voor deze renovatie verleend werd. Andere investeringen in de isolatie van het gebouw worden onderzocht (beglazing en/of raamkozijnen vervangen).