Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Covid-19-pandemie en impact op het aantal "revalidatiebedden in ziekenhuizen” (sp-index)" in het Brussels Gewest

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 382)

 
Datum ontvangst: 11/03/2021 Datum publicatie: 12/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 11/05/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/04/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 11 maart 2021 was het net een jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie de Covid 19 crisis tot een wereldwijde pandemie heeft uitgeroepen. Vandaag wordt de wereld nog steeds geconfronteerd met de dreiging van Covid-19 (met al meer dan 118.006.153 besmette personen) .
In België werden al 794.605 personen besmet en 22.347 zijn er helaas aan overleden . Ter herinnering, voor België en in het slechtste geval werd geschat dat 850.000 mensen besmet zouden kunnen worden met Covid-19 en dat er 50.000 mensen aan zouden sterven .
In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:
1. In het licht van de context op 11 maart 2021 en met betrekking tot de "revalidatiebedden in ziekenhuizen (sp-index)" die beschikbaar zijn in de Brusselse ziekenhuizen en andere gezondheidsdiensten die onder uw bevoegdheid of toezicht staan, hoeveel bedden zijn er thans beschikbaar? Hoeveel bedden voor "cardiopulmonaire aandoeningen" zijn beschikbaar?
2. Beschikt men over voldoende bedden op de intensive care en over voldoende beademingsapparaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Zo neen, welke preventieve maatregelen worden thans getroffen om een eventueel tekort op te vangen?
 
 
Antwoord    V1

Momenteel zijn er 739 revalidatiebedden (Sp-index – alle indexen samen) die door de GGC erkend worden, waarvan 74 bedden van het Sp1-type cardiopulmonair.

V2

In de door de GGC erkende ziekenhuizen, zijn er 171 bedden op intensieve zorg. De informatie over het aantal kunstmatige beademingstoestellen werd nog niet ontvangen. Op 18/04/2021 echter bedroeg het aantal nog beschikbare kunstmatige beademingstoestellen in Brussel 86, wat erop wijst dat er nog een zekere marge is om patiënten die er nood aan hebben te onthalen.

In het kader van de HTSC-groep, werd aan de ziekenhuizen gevraagd om niet alleen 50 % van de IZE-capaciteit voor te behouden aan covidpatiënten, maar ook om een bijkomende capaciteit van 15 % IZE-bedden te creëren. Deze reserve en bijkomende capaciteit (bovenop de verschillende ziekenhuistransfers) maakten het mogelijk om de toestroom van patiënten tijdens de derde golf aan te kunnen.