Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de gebrekkige tweetaligheid van de Brusselse wachtdiensten.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 201)

 
Datum ontvangst: 19/04/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/04/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
21/04/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
21/04/2021 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
17/06/2021 Uitgesteld
08/07/2021 Van de agenda gehaald.