Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de oproep tot het indienen van projecten inzake voedselhulp

Indiener(s)
Farida Tahar
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 416)

 
Datum ontvangst: 19/04/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 23/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    U hebt onlangs een oproep gedaan tot het indienen van projecten inzake "steun voor het recht op voedsel en voedselhulp", op het niveau van de GGC en de FGC (Cocof).

Dit steunmechanisme is noodzakelijk voor de vele verenigingen die werken met kwetsbare personen, die hard zijn getroffen door de gezondheidscrisis en waarvan
de vraag naar voedselhulp de afgelopen maanden aanzienlijk is toegenomen.

Het tijdschema voor deze oproep tot het indienen van projecten voorzag in een "terugkeer van de GGC en de FGC naar de op 29 maart 2021 ingevoerde projecten".

Laat me u daarom de volgende vragen stellen:

Welke verenigingen en welke OCMW's werden geselecteerd? Voor welke projecten? En voor welke bedragen?
Kunt u mij zeggen hoeveel de totale subsidie voor deze oproep tot het indienen van projecten bedraagt?
Van welke verenigingen en OCMW's werden de projecten niet geselecteerd? En om welke redenen?
 
 
Antwoord    V1
In het kader van het Brussels relance- en herontwikkelingsplan post-COVID-19 heeft de GGC een projectoproep gelanceerd voor het opzetten of versterken van voedselhulp voor de vrijwilligerssector. Het budget bedroeg 500.000 euro.


Elke kandidatuur kon slechts bij een van de twee administraties worden ingediend, naargelang de operator tweetalig of Franstalig was.

Zoals in de projectoproep was bepaald, konden alleen organisaties met de rechtsvorm van een vzw deelnemen. OCMW’s konden daarom geen kandidatuur indienen.

Nom de l'ASBL / Naam van de vzw

Nom du projet / Naam van het project

Montant de la subvention / Bedrag van de subsidie

Alias

Aide alimentaire pour les travailleur.se.s du sexe/prostitué.e.s en Région de Bruxelles-Capitale

40.300

Voedselhulp voor sekswerkers/prostituees in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Utsopi

Aide alimentaire pour les travailleur.se.s du sexe en RBC

39.000

Voedselhulp voor sekswerkers in het BHG

La Porte Verte

Préparation et distribution de repas gratuits au bénéfice des plus précarisés

42.090

Bereiding en verdeling van gratis maaltijden voor de meest kwetsbaren

Cultureghem

Dreamkitechen - The extra table

42.560

Centre Lorca

Foodgees

41.200

Fédération des Services Sociaux bicommunautaires / Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten

Foodtruck - Ralliement des fourchettes / Verbonden vorken

70.000

Share Food

Lancement deuxième frigo

33.000

Invoering van een tweede koelkast

Kids and Family

Gans Solid'Actions

20.000

Cap Brabantia CAW

Le panier solidaire

67.250

A place to live

A place to share

41.000

Les Gastrosophes

La Conserverie circulaire et solidaire

30.000

Wijkhuis Chambéry

Chambéry Chal’Heureux

12.000

Centre d'Accueil Social Abbé Froidure / Centrum voor Sociale Opvang E.H. Froidure

Bons d'achat accompagnés

21.600

Begeleide vouchers

TOTAL / TOTAAL

 

500.000€V2

22 verenigingen werden niet geselecteerd door de jury van de projectoproep. Van die dossiers werden er vijf om verschillende redenen onontvankelijk verklaard: het statuut van de organisatie was niet dat van een vzw (een criterium van de projectoproep), het ontbreken van alle bijlagen die nodig waren voor de evaluatie van het project of het gebrek aan een verband tussen de voorgestelde activiteit en voedselhulp.