Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verdeelsleutel voor vaccins per Gewest

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 417)

 
Datum ontvangst: 20/04/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 23/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 29 maart bevestigde de directeur van de Gezondheidsinspectiedienst van de GGC in de pers dat er minder Astrazeneca-vaccins waren geleverd en legde hij uit dat de GGC genoodzaakt was een lager aantal vaccins toe te dienen dan de week ervoor (een daling van 20%), terwijl de vaccinatiestrategie werd voortgezet en verder werd opengesteld voor andere doelgroepen.

Bijna tien dagen later, terwijl de vaccinatiecijfers voor Brussel nog steeds minder bevredigende resultaten te zien gaven dan in de omliggende gewesten, meldde een persartikel dat in de hoofdstad ongeveer 60.000 vaccins waren toegediend aan Vlamingen en Walen.

Om er zeker van te zijn dat het Brussels Gewest voor voldoende slots kan zorgen en het tempo van de vaccinatie in de andere Gewesten kan bijhouden, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

- Kunt u ons in de eerste plaats nadere gegevens verstrekken over de verdeelsleutel in termen van het aanbod per Gewest voor elk type vaccin dat wordt toegediend?
- Op basis van welke objectieve criteria is deze verdeelsleutel vastgesteld (aandeel van de te vaccineren doelgroep, telling op basis van het aantal inwoners per Gewest)?
- Bestaat er een legitiem risico dat ons Gewest in vergelijking met andere Gewesten onvoldoende bevoorraad wordt, vooral gezien het feit dat onze hoofdstad een aanzienlijk aantal pendelaars telt?
- Wat is derhalve de huidige status van de bestellingen en leveringen per Gewest en per type vaccin dat op ons grondgebied wordt toegediend?
 
 
Antwoord    V1 en 2
De verdeelsleutel van de vaccins bedraagt 31,33 % voor Wallonië, 57,81 % voor Vlaanderen, 10,18 % voor het Brussels en 0,68 % voor het Duitstalige Gewest. Deze verdeling valt samen met het aantal personen dat in elk van de gewesten woonachtig is. Deze verdeling wordt voor elk vaccin toegepast.

In de eerste vaccinatiefase, werden de verdeelsleutels toegepast volgens het aantal personen in de zorg- en gezondheidsinstellingen en de ziekenhuizen in functie van de verklaringen van de instellingen zelf.


V3
Het risico op onderbevoorrading is reëel, indien niet in aantal, dan wel wat tijd betreft. Onze jongste leeftijdsgroep zal wellicht later gevaccineerd worden dan in de andere gewesten indien wij de aan niet-Brusselaars toegediende vaccindoses niet terugkrijgen.
De verdeelsleutel en de vaccinatiecijfers van gevaccineerde burgers in ieder gewest worden momenteel bestudeerd en besproken op het niveau van de TF vaccinatie en de IMC.
In fase 1a werd het ambulant personeel, het personeel van de niet-residentiële instellingen dat niet uit Brussel afkomstig is, gevaccineerd op het quotum van de Brusselaars.
Naast de in fase 1a gevaccineerde niet-Brusselaars, hebben wij eveneens de niet uit Brussel afkomstige politieagenten, het personeel van het bijzonder onderwijs, de chronische zieken met hoge risicofactor die in ziekenhuizen verzorgd werden en enkele andere, weinig talrijke specifieke profielen gevaccineerd.
Naast die toegediende doses, dient ook rekening te worden gehouden met a) de internationale doelgroep die niet in Brussel gedomicilieerd is, maar er wel verblijft en b) de mensen zonder papieren. Deze bevolkingsgroep wordt in het Brussels Gewest gevaccineerd, maar staat nergens ingeschreven.

V4
De globale bestellingen en de verdeling ervan worden beheerd door het FAGG/AFMPS:
https://www.health.belgium.be/nl/leveringen-vaccins-en-vaccinatiemateriaal