Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gebruik van talen bij de uitnodigingen voor vaccinatie

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 419)

 
Datum ontvangst: 22/04/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 23/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In Brussel wordt de vaccinatiecampagne georganiseerd door officieel tweetalige overheidsinstanties. In dit opzicht, en zoals bij elk beleid voor de Brusselaars, is het absoluut noodzakelijk dat het gebruik van de talen wordt gerespecteerd.

Niettemin, gezien de vele klachten die mijn collega's en ik van burgers hebben ontvangen, moet worden vastgesteld dat de naleving van het gebruik van talen ontbreekt. Het is ons namelijk ter ore gekomen dat er te veel uitnodigingen zouden worden verstuurd met het adres in het Nederlands voor Franstalige burgers. Wij hebben ook vernomen dat op de Franse versie van de vaccinatiewebsite de adressen van de vaccinatiecentra in het Nederlands staan wat de gemeente betreft. In dit stadium is er natuurlijk geen sprake van ernstige schade, maar dit werpt wel ernstige vragen op aangezien min of meer 90% van de Brusselse bevolking Franstalig is of Frans gebruikt in zijn betrekkingen met de administraties. Het is een kwestie van eerbied voor de wet, maar ook voor de mensen.

Kunt u mij in dit verband zeggen wat de oorsprong is van deze fout in het taalgebruik? Wat wordt er gedaan om dit te verhelpen?
 
 
Antwoord    Met betrekking tot het specifieke geval dat in de brief wordt genoemd: helemaal aan het begin van de lancering van het Bruvax-platform zijn enkele fouten gemaakt als gevolg van technische problemen. Die fouten zijn onderzocht om de oorzaken ervan vast te stellen en zijn gecorrigeerd in de dagen na de lancering van het platform.
Een tweetalige aanpak is altijd een basisprincipe in alle door de GGC aangeboden diensten.
Momenteel kunnen wij bevestigen dat de adressen van de vaccinatiecentra in beide talen worden vermeld.