Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde Interpellatie betreffende de aan de Premier overgezonden rapporten met betrekking tot de evaluatie van de brand op de terreinen van Marly.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Jacques Simonet, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 7)
aan
Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 91)
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel (Vragen nr 64)

 
Datum ontvangst: 28/02/2004 Datum publicatie: 12/03/2004 Referentie: V.V. 22 (03/04), Blz. 824
Zittingsperiode: 99/04 Zitting: 03/04 Datum antwoord: 12/03/2004 Referentie: V.V. 22 (03/04), Blz. 830
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/03/2004 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Raad
12/03/2004 Voornaamste interpellatie Bernard Ide V.V. 22 (03/04) 825
12/03/2004 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael V.V. 22 (03/04) 826
12/03/2004 Antwoord Jacques Simonet V.V. 22 (03/04) 830
12/03/2004 Antwoord Didier Gosuin V.V. 22 (03/04) 831