Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de staat van de vaccinvoorraden in de verschillende vaccinatiecentra

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 442)

 
Datum ontvangst: 17/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Om mijn informatie over de staat van de vaccinvoorraden in de verschillende vaccinatiecentra te vervolledigen, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

- Kunt u ons een gedetailleerd overzicht bezorgen van de leveringen van vaccins die door elk van de Brusselse vaccinatiecentra zijn ontvangen? Ik zou het op prijs stellen als u uw antwoord, indien mogelijk, zou kunnen staven met de datum van levering, het soort vaccin en het betrokken centrum.
- Kunt u ons een gedetailleerde tabel doen toekomen van het aantal vaccins dat in elk van de vaccinatiecentra is toegediend? Ik zou het op prijs stellen als u mij details kunt verstrekken over de datum van de injectie, het soort vaccin dat is toegediend en het betrokken centrum.
- Kunt u ons tenslotte de huidige stand van zaken mededelen met betrekking tot de vaccinvoorraden voor alle vaccinatiecentra in de hoofdstad? Dank u om uw antwoord te staven met het type vaccin.
 
 
Antwoord    V1

Zie bijlage: lijst van de uitgevoerde leveringen, per datum, type vaccin en vaccinatiecentrum.

Van de geleverde dosissen ontvangt Brussel de dosissens volgens de federale quota, d.w.z. 10,18%.


V2

Wat het aantal van de in elk centrum toegediende vaccins betreft, vindt u hier de tabellen en grafieken voor elk vaccin dat in het Brusselse gewest wordt gebruikt.

V3

De vaccinatiecentra worden ten minste een keer per week opnieuw bevoorraad. De voorraad verschilt dus van dag tot dag.
De meeste centra worden op donderdag of vrijdag bevoorraad. Hun voorraadniveau komt dus ongeveer overeen met het verwachte weekverbruik op vrijdag en bedraagt bijna 0 vlak voor de levering.
Soms worden de centra in de loop van de week opnieuw bevoorraad, als de bevoorrading vanuit de federale voorraad niet volstaat voor een volledige week of als het verbruik van het centrum verandert.


De stand van de voorraad varieert elke dag volgens het hierboven beschreven principe. Daarom is de stand van de voorraad op een bepaalde dag geen relevante informatie, want net voor of net na een levering kunnen de cijfers sterk verschillen.