Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende verkeerde informatie over vaccinatie

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Rudi Vervoort, Voorzitter van het Verenigd College (Vragen nr 12)

 
Datum ontvangst: 09/09/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 30/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/09/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De vaccinatiecampagne illustreerde hoe verkeerde informatie een groeiende plaag is. Er circuleert verdraaide of soms volledig onjuiste informatie die de angst voor vaccinatie tegen COVID-19 aanwakkert en in de meest extreme gevallen zelfs leidt tot een volledige afwijzing ervan. Dit "nepnieuws" heeft zich in vele kringen verspreid, met name binnen de medische wereld.

Het is echter van essentieel belang dat deze beroepsgroepen, die gezag hebben ten opzichte van de gemiddelde patiënt, in staat zijn deze laatste met wetenschappelijke nauwkeurigheid te informeren.

In dit verband zou ik u de volgende vragen willen stellen:

  • Welke maatregelen hebt u genomen om verkeerde informatie over de COVID-19-vaccinatie te bestrijden? Wat zijn de resultaten?

  • Heeft u bijeenkomsten georganiseerd met de medische wereld om een argumentatie te ontwikkelen ten gunste van vaccins en de wetenschappelijke waarheid? Zo ja, hoeveel argumenten werden er ontwikkeld? Kan u ze mij voorstellen?

  • Welke media werden gebruikt om wetenschappelijk correcte informatie onder het publiek te verspreiden en aldus verkeerde informatie te bestrijden? Heeft u gebruik gemaakt van de media en sociale netwerken? Zo ja, welk budget was er uitgetrokken voor verspreiding in de media en op sociale netwerken?

  • Heeft u een beroep gedaan op een externe consultant om de kwestie van de desinformatie aan te pakken? Zo ja, welke functie en taken kreeg deze consultant? Voor welk budget?

  • Heeft u acties op het terrein ondernomen om verkeerde informatie te bestrijden? Hoeveel? Hoeveel mensen werden voor deze acties ingezet?

  • Wat was het totale budget dat uitsluitend bestemd was voor de bestrijding van verkeerde informatie over de vaccins?

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag in verband met het de desinformatie over vaccinatie.

Voor meer details laat ik het echter over aan de heer Alain MARON, lid van het Verenigd College bevoegd voor Gezondheid en Bijstand aan Personen, om deze vraag te beantwoorden.