Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende een stand van zaken over de verplichte inburgering.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 115)

 
Datum ontvangst: 08/09/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/09/2021 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
13/09/2021 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
13/09/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
13/09/2021 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
22/03/2022 Nietig p.m.