Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende een stand van zaken van de dakloosheid in de context van de koudegolf en de verspreiding van de Omikron-variant

Indiener(s)
Farida Tahar
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 314)

 
Datum ontvangst: 10/01/2022 Datum publicatie: 20/01/2022 Referentie: B.I.V. 6 (21/22), Blz. 30
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 20/01/2022 Referentie: B.I.V. 6 (21/22), Blz. 34
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
12/01/2022 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
20/01/2022 Ontwikkeling Farida Tahar B.I.V. 6 (21/22) 31
20/01/2022 Tussenkomst Véronique Jamoulle B.I.V. 6 (21/22) 30
20/01/2022 Tussenkomst Viviane Teitelbaum B.I.V. 6 (21/22) 31
20/01/2022 Tussenkomst Els Rochette B.I.V. 6 (21/22) 32
20/01/2022 Tussenkomst Marie Nagy B.I.V. 6 (21/22) 33
20/01/2022 Tussenkomst Gilles Verstraeten B.I.V. 6 (21/22) 33
20/01/2022 Tussenkomst Jan Busselen B.I.V. 6 (21/22) 34
20/01/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 6 (21/22) 34
20/01/2022 Repliek Farida Tahar B.I.V. 6 (21/22) 38